GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

De derde en laatste projectoproep is geopend!

maandag, 4 december, 2017

Op 1 december 2017 werd de derde en laatste projectoproep gelanceerd. Zo krijgt u de kans om deel te nemen aan het Interreg V-programma France-Wallonie-Vlaanderen en kan u naast de reeds goedgekeurde projecten komen te staan.

U moet uw project indienen vóór 28 februari 2018 om 12u00 ‘s middags

Voor welke prioriteiten kan u een project indienen?

 

De projectoproep werd opengesteld voor alle prioriteiten en doelstellingen van het Programma, behalve doelstelling 6 (anticiperen en beheren van natuurlijke, technologische en industriële risico’s, evenals risicosituaties) die werd afgesloten (het volledige budget werd reeds ingezet).

Als projectpartner kan u dus een project indienen voor de volgende doelstellingen :

Welke budgetten zijn er beschikbaar ?

Er is nog 13% van het initiële budget beschikbaar, nl. 20,4 miljoen euro aan EFRO-bijdragen. Er zal dus veel concurrentie zijn en slechts enkele projecten zullen worden geselecteerd. De projecten die het best beantwoorden aan de strategie en de belangrijkste principes van Programma, zullen dan ook de voorkeur genieten. Ook de grensoverschrijdende meerwaarde zal doorwegen.

Er zal vooral aandacht worden geschonken aan de projecten die werden ingediend onder programmadoelstelling nr. 9 (Bevorderen van de werkgelegenheid en de grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit en integreren van de arbeidsmarkten) om de resultaten die van het Programma verwacht worden hierrond te behalen.

Hoe verloopt de indiening van een project ?

De projectoproepen binnen het Programma bestaan uit twee fases :

  1. Eerst en vooral de indiening van een projectconcept ;
  2. Indien uw projectconcept werd geselecteerd door de Stuurgroep van het Programma, dan zal u als projectpartner worden gevraagd om vervolgens een project in te dienen.

Hoe moet ik een projectconcept indienen ?

Hier vindt u een handleiding voor projectpartners terug waarin u meer details vindt over de indieningsvoorwaarden, de evaluatiecriteria en de subsidiabele uitgaven.

De procedure die u moet volgen bij het invullen van uw projectconcept in de beheersapplicatie, vindt u hier terug.

Opgelet : de indieningsdeadline voor de projectconcepten is woensdag 28 februari 2018 om 12u00 ‘s middags. Alle projectconcepten die na deze deadline worden ingediend, zijn onontvankelijk.

Ga ervoor !