GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

De eerste projecten zijn goedgekeurd!!!

donderdag, 28 juli, 2016

Op 7 juli 2016 zaten tijdens de Stuurgroep alle partners van het Programma samen in Brugge en werden er 74 projecten geselecteerd.

Enkele cijfers…

Een terugblik : vóór de zomer van 2015 werden er 216 projectconcepten ingediend. 102 van deze 216 projectconcepten mochten een project indienen bij de eerste projectoproep. Uiteindelijk werden er 74 projecten geselecteerd voor een totaalbedrag van 155.300.541,94 € met een EFRO-bijdrage van 80.873.873,31 €. Er werden ook vijf projectenportefeuilles goedgekeurd.

Overzicht per thema :

-          Prioriteit I – Onderzoek, innovatie en technologieoverdracht: 30 projecten voor een totaalbedrag van 65.265.940,25 € en een EFRO-bijdrage van 34.538.313,23 €, nl. 58,06% van de volledige EFRO-enveloppe voor deze prioriteit.

-          Prioriteit II – Concurrentievermogen van KMO’s: 12 projecten voor een totaalbedrag van 31.588.173,05 € en een EFRO-bijdrage van 16.437.419,51 €, nl. 64,47% van de volledige EFRO-enveloppe voor deze prioriteit.

-          Prioriteit III – Erfgoed, natuurlijke hulpbronnen, risicobeheer: 22 projecten voor een totaalbedrag van 40.061.478,32 € en een EFRO-bijdrage van 20.593.279,73 €, nl. 48,46% van de volledige EFRO-enveloppe voor deze prioriteit.

-         Prioriteit IV – Sociale cohesie, gezondheidszorg, opleiding en werkgelegenheid: 10 projecten voor een totaalbedrag van 18.384.950,32 € en een EFRO-bijdrage van 9.304.860,84 €, nl. 28,81% van de volledige EFRO-enveloppe voor deze prioriteit.

 

Tijd voor de uitwerking !

Het Technisch team zal de projectleiders contacteren om in de loop van september/oktober de Begeleidingscomités te organiseren en om zo te zorgen voor de concrete opstart van de goedgekeurde projecten.

 

2de oproep voor projectconcepten : afsluiting op 3 november 2016

Nu is de tijd rijp voor de 2de oproep voor projectconcepten die op 3 november 2016 ’s middags afgesloten zal worden. Hier vindt u alle informatie i.v.m. het indienen van de projecten.

Planning

3 november 2016 ‘s middags : afsluiting van de 2de oproep voor projectconcepten

16 december 2016 : lanceringsevenement van het Programma voor de microprojecten