GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

De Europese Commissie start met een openbare raadpleging rond bestuivers

dinsdag, 16 januari, 2018

Op 11 januari 2018 startte de Europese Commissie met een openbare raadpleging rond de acties die ondernomen kunnen worden om de achteruitgang van wilde bestuivers een halt toe te roepen. Insekten zoals bijen, zweefvliegen en vlinders die van groot belang zijn voor de bestuiving van bloemen en planten, m.a.w. voor het behoud van onze landbouwactiviteiten en ecosystemen, worden ernstig bedreigd.

Bepaalde lidstaten hebben daarop besloten om actie te ondernemen om deze bedreigde fauna te beschermen. Zo werd het project “SAPOLL: samenwerken voor bestuivers” opgestart binnen het Interreg-programma France-Wallonië-Vlaanderen. Onder prioriteit 3 van het programma “Beschermen en valoriseren van het milieu door een geïntegreerd beheer van grensoverschrijdende hulpbronnen”, vestigt SAPOLL de aandacht op deze problematiek. Het project ging op 1 april 2016 van start en zal drie jaar lopen. De projectpartners streven ernaar om een actieplan samen te stellen voor de bescherming van de wilde bestuivers in de grensstreek van Frankrijk, Wallonië en Vlaanderen. Bij de uitwerking werkt men samen met de verschillende stakeholders in de regio en past men het plan telkens aan de regionale context van elk deelgebied aan. De drie belangrijkste uitdagingen binnen het actieplan zijn: 

  • de sensibilisering van het grote publiek: acties rond communicatie, bewustmaking en burgergerichte wetenschap om een zo groot mogelijk publiek te informeren over de achteruitgang van de wilde bestuivers;
  • de mobilisering van de waarnemingsnetwerken: zorgen voor de nodige verbinding en ondersteuning bij de grensoverschrijdende natuurverenigingen d.m.v. werkgroepen en opleidingen;
  • de wetenschappelijke opvolging van de wilde bestuivers: zorgen voor de opvolging van de volledige grensstreek.

Na het eerste jaar zijn de eerste resultaten van het project alvast positief. Zo werd er een succesvolle communicatiecampagne opgestart. De volgende stap bestaat uit het opstellen van een overzicht van de maatregelen die in de grensstreek reeds genomen werden. Op die manier kan men synergieën of andere oplossingen met plaatselijke stakeholders voorstellen.

Op een ruimere schaal streeft de Commissie er nu naar om een Europees initiatief uit te werken voor de bestuivers en ze roept dan ook wetenschappers, landbouwers, natuurverenigingen en burgers op om hun steentje bij te dragen. U kan de raadpleging tot 5 april 2018 raadplegen en invullen op de website van de Europese Commissie: https://ec.europa.eu/info/news/commission-launches-public-consultation-actions-halt-decline-bees-and-other-pollinators_en?utm_campaign=58c985f573a6a3222e00ec4c&utm_content=5a57845f9849f836780244bb&utm_medium=smarpshare&utm_source=twitter

Meer info over het project SAPOLL : http://sapoll.eu/

 

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling