GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

De Europese Week van regio's en steden 2019: #EURegionsWeek

dinsdag, 15 oktober, 2019

Een terugblik op het evenement van #EURegionsWeek!

 

De Europese Week van regio's en steden, die dit jaar van 7 tot 10 oktober werd gehouden, is een jaarlijks vierdaags evenement waarop steden en regio's laten zien dat zij in staat zijn groei en werkgelegenheid te creëren en het cohesiebeleid van de Europese Unie ten uitvoer te leggen, en waarop het belang van het lokale en regionale niveau voor een goed Europees bestuur wordt onderstreept.

Voor dit 17e opeenvolgende jaar begon het evenement met een opening over de toekomst van Europa in de vergaderzaal van het Europees Parlement: "Regio's en steden, pijlers van de toekomst van de Europese Unie". Ongeveer 1000 deelnemers volgden dit eerste debat in het bijzijn van Klara Dobrev (vicevoorzitter van het Europees Parlement), Karl-Heinz Lambertz (Europees voorzitter van het Comité van de Regio's), Elżbieta Bieńkowska (Eurocommissaris voor Interne Markt en Industrie) en vijf andere verkozen politici.  Wilt u de sessie bekijken of herbekijken? Dat kan hier.

 

 

De #EURegionsWeek 2019 bood opnieuw de gelegenheid om beter te begrijpen hoe regio's en steden de Europese fondsen gebruiken om het dagelijkse leven van de bewoners te verbeteren, en hoe het cohesiebeleid kan bijdragen om Europa groener, inclusiever en slimmer te maken. De sessies, debatten en tentoonstellingen werden georganiseerd rond vier zeer specifieke thema's.  ‘A Europe Closer to Citizens’, ‘The Future of Europe and the Role of the Regions and the Cities’, ‘A Greener Europe’ en ‘A Smarter Europe’. 9.000 deelnemers, waaronder meer dan 600 politici, namen deel aan 300 zittingen in het Brussels Convention Center en het Europees Comité van de Regio's ... Hier kunt u een video bekijken met de kerncijfers u moet onthouden van dit evenement van 2019.

 

Tijdens deze week kregen jonge Europese burgers ook de gelegenheid om te spreken tijdens de workshop ‘Citizens Dialogue’. Dit gestructureerde en verrijkende debat heeft de heer Lemaître, directeur-generaal voor regionaal en stedelijk beleid, en mevrouw Themis Christophidou, directeur-generaal voor onderwijs, jeugd, sport en cultuur, de gelegenheid geboden om aan de hand van de vier bovengenoemde thema's een antwoord te geven op de meest zorgwekkende vragen van deze jongeren. Om meer te weten over dit debat kunt u hier de video bekijken.

 

 

Naar een ander model werden in de ‘Agora Village’ van het Brussels Convention Center standjes opgezet voor kmo's, verenigingen en initiatieven zoals Interreg Volunteer Youth (IVY). Deze laatste was aanwezig naast The Road Trip Project, een project van het Directoraat-generaal Regionaal en Stedelijk Beleid van de Europese Commissie. IVY werd vertegenwoordigd door vier leden van de AEBR en tien jonge Europese vrijwilligers die kwamen praten over hun acties in het kader van hun grensoverschrijdende, transnationale of interregionale programma/project en over de bijdrage die zij leveren om de bevolking bewust te maken van de door Europa gefinancierde projecten. Indien u meer informatie wenst over IVY, geleid door de Association of European Border Regions (AEBR), dan kunt u hier.

 

De editie van 2019 was wederom een groot succes! We willen ook de aandacht vestigen op de fantastische organisatie van dit evenement, dat duizenden deelnemers van verschillende achtergronden (politici, burgers, ...) en van alle leeftijden samenbracht. Tijdens de slotzitting werd de volgende vraag aan de vergadering gesteld: “Wat zult u zich herinneren van de EURegionsWeek editie 2019?”. De meerderheid van het publiek reageerde met "Samenwerking". Zonder deze samenwerking kan er inderdaad geen regionaal beleid bestaan.

 

 

Het zal nu weer een jaar duren voordat de 18e editie van EURegionsWeek zal plaatsvinden. Afspraak van 12 tot 15 oktober 2020 in Brussel!