GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

DE FRANS-BELGISCHE GEZONDHEIDSSAMENWERKING IN DE SCHIJNWERPERS GEZET DOOR DE EUROPESE COMMISSIE

donderdag, 9 juni, 2016

Op 6 juni 2016 hebben meer dan 70 managers van Interreg-projecten uit alle 28 Lidstaten van de Europese Unie en binnen de diensten van de Europese Commissie deelgenomen aan een praktijkbezoek in Moeskroen, waarbij de grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van gezondheid aan bod kwam.

In de loop van die namiddag kwamen de genodigden meer te weten over deze samenwerking, die al meer dan twintig jaar duurt. Ze luisterden naar getuigenissen van gezondheidsmanagers, artsen en patiënten. Dit alles onder de leiding van de heer Henri LEWALLE, Coördinator van de grensoverschrijdende samenwerkingsprojecten rond gezondheid voor het Frans-Belgische Gezondheidsobservatorium (OFBS).

 

Getuigenissen van gezondheidsmanagers

De Directeuren van de ziekenhuizen van Moeskroen en Tourcoing – Grégoire LEFEBVRE en Didier NONQUE: De grens is een theoretisch gegeven… De mensen hebben dezelfde leefgewoonten en ziektes. Infecties kennen geen grenzen, waarom artsen dan wel? In de loop van de tijd werd voor heel wat moeilijkheden een oplossing gevonden, al naargelang de problemen die zich in de praktijk voordeden. Geregeld komen ‘technische’ werkgroepen bijeen. Via die contacten leren de instellingen elkaars problemen beter kennen en stellen ze verbeteringen en oplossingen voor. Momenteel worden ieder jaar ongeveer 1500 Franse patiënten behandeld in het ziekenhuis van Moeskroen en ongeveer 2150 Belgische patiënten in het ziekenhuis van Tourcoing. Iedere week worden de MUG-teams ingezet voor interventies aan weerskanten van de grens!”

Getuigenis van een arts

Philippe FRANÇOIS, uroloog in het ziekenhuis van Moeskroen: Twee landen, twee ziekenhuizen, 1 dienst urologie, 3 grensoverschrijdende urologen. Dat is onze kracht. De eerste grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van urologie dateert van 1998. In die tijd beschikte het ziekenhuis van Tourcoing niet over een uroloog, terwijl er zich toch een groot aantal patiënten met urologische spoedgevallen aanmeldden. Grensoverschrijdende samenwerking bleek daarvoor de logische oplossing.”

Getuigenissen van patiënten

Twee dialysepatiënten kwamen met aangrijpende getuigenissen: “Het was voor mij erg ingewikkeld om me te laten behandelen, want ik woonde ver van het ziekenhuis. Dankzij deze grensoverschrijdende samenwerking kan ik nu in een veel dichterbij gelegen ziekenhuis terecht en kan ik mijn behandeling krijgen zonder stress en zonder logistieke beslommeringen. Het is allemaal zo veel gemakkelijker.”

De ontwikkeling van de grensoverschrijdende gezondheidssamenwerking is volgens Henri LEWALLE een van de instrumenten om het welzijn van de grensbevolking te verbeteren en het is een van de belangrijkste domeinen waarin de positieve impact van de Europese integratie zichtbaar is voor de burgers.”

 

Dit bezoek vond plaats in het kader van de jaarlijkse Interreg-bijeenkomst die door de Europese Commissie georganiseerd wordt: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/conferences/etc2016/.

 

HET EVENEMENT IN BEELD

 

Jean WAELPUT, Adviseur van het kabinet van de minister-president van de Waalse Regering, Paul MAGNETTE

© Jérôme Van Belle – Wallonie Bruxelles International

 

Henri LEWALLE, Frans-Belgisch Gezondheidsobservatorium (OFBS)

© Jérôme Van Belle – Wallonie Bruxelles International

 

Didier NONQUE (rechts), Centre Hospitalier de Tourcoing

Grégoire LEFEBVRE (links), Centre Hospitalier de Mouscron

© Jérôme Van Belle – Wallonie Bruxelles International

 

Philippe FRANÇOIS, uroloog in het Centre Hospitalier de Mouscron

© Jérôme Van Belle – Wallonie Bruxelles International

 

Videoverslag over meer dan 25 jaar grensoverschrijdende samenwerking op het vlak van gezondheid op ons samenwerkingsgebied:

Neem voor meer informatie contact op met onze communicatieverantwoordelijke, Julie CHAMPAGNE.

Tel. : +32(0)81249410 – E-mail: julie.champagne@interreg-fwvl.org

 

Over het Interreg-programma France-Wallonie-Vlaanderen: www.interreg-fwvl.eu

 

Avec le soutien du Fonds européen de développement régional

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling