GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

De gezondheid aan onze grenzen beter kennen om efficiënter op te treden

maandag, 9 maart, 2020

Vijf Franse en Belgische projectpartners en zes geassocieerde partners ontwikkelen een grensoverschrijdend project dat erin bestaat de medisch-sociale gegevens met elkaar te delen. Dit project draagt de naam "Beheer en verspreiding van grensoverschrijdende gegevens (GeDiDoT)". GeDiDot heeft tot doel de overheden en beleidsmakers op het gebied van gezondheid te sensibiliseren en te ondersteunen door grensoverschrijdende instrumenten ter beschikking te stellen. Het project streeft ernaar de gezondheidskwesties in geografisch nabije gebieden die op sociaaldemografisch gebied op elkaar lijken, beter te begrijpen en de lokale grensoverschrijdende gezondheidsinitiatieven te ondersteunen. Het project omvat de ontwikkeling van een database, lokale gezondheidsprofielen en een infocentrum voor de volksgezondheid, vanuit een grensoverschrijdend perspectief.

Het Frans-Belgische project GeDiDoT heeft twee hoofddoelstellingen:

  • het permanent beschikbaar stellen van vergelijkbare en betrouwbare sociale en gezondheidsgegevens over de Frans-Waalse grenszone voor gezondheidswerkers, overheden en beleidsmakers;
  • door middel van gezondheidsgegevens de lokale overheden en verenigingen sensibiliseren en ondersteunen bij grensoverschrijdende acties op het gebied van gezondheid en hen begeleiden bij hun keuzes en engagementen op dit gebied.

Concreet bestaat het project GeDiDot uit drie werkpakketten:

  • de ontwikkeling van een grensoverschrijdende database om de gegevens over de sociale en gezondheidssituatie van de grensbevolking te delen en beschikbaar te stellen voor de bevolking en voor de spelers in het veld, en documentatie te verzamelen over de sociale en territoriale ongelijkheden op gezondheidsgebied;
  • het uitwerken en beschikbaar stellen van lokale grensoverschrijdende gezondheidsprofielen aan de hand van een veertigtal sociale en gezondheidsindicatoren die gekozen werden in samenwerking met de lokale spelers aan de grens, zodat zij ze kunnen overnemen. Dit instrument kan worden gebruikt als basis voor een participatieve diagnose en om de acties ten gunste van de volksgezondheid in de juiste richting te leiden:
  • een haalbaarheidsstudie naar de oprichting en bestendiging van een grensoverschrijdend openbaar volksgezondheidsinfocentrum dat de sociale en gezondheidsindicatoren voor het grote publiek, de professionals en de beleidsmakers zal consolideren.

In één oogopslag meer te weten komen over dit project? Bekijk onze infographic!

 

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling