GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

De Interreg France-Wallonie-Vlaanderen microprojecten

vrijdag, 9 juni, 2017

Op 4 mei kwamen de projectpartners van het Programma bijeen om te beslissen over de eerste microprojectoproep.

Onder de microprojecten die op 24 februari werden ingediend, werden 5 microprojecten goedgekeurd: Route de l’Ardoise, MDLB, Monique, Krachtboer et TRANSF’EAU. Welkom in het Interreg-programma France-Wallonie-Vlaanderen!

Deze microprojecten zullen de grensoverschrijdende samenwerkingen tussen naburige gebieden voor milieugebonden thema’s, dus voor as 3 van het programma, bevorderen. Deze microprojecten beantwoorden aan een scala van onderwerpen die de burger aanbelangen, zoals natuur, erfgoed enz. en willen de samenwerking bevorderen tussen de projectpartners in Frankrijk, Wallonië en Vlaanderen.

De goedgekeurde microprojecten kunnen hun activiteiten vanaf 1 januari 2018 beginnen.

Belangstelling voor microprojecten?

Ter herinnering: elke organisatie met rechtspersoonlijkheid (VZW, school, gemeente, stad, provincie,...) kan een microproject voorleggen. Het project, dat maximum 18 maanden kan duren, zal genieten van subsidies tot maximum € 30.000, die integraal door EFRO wordt gefinancierd (Europees Fonds Regionale Ontwikkeling).

Alle inlichtingen met betrekking tot de microprojecten zijn te vinden in de instrumentendoos op de website van het Programma. De gids van de microprojecten kan hier worden opgevraagd.

U hebt tot 15 september 2017 12 u. de tijd om uw microproject in te dienen op de beheersapplicatie van het programma in het kader van een tweede microprojectoproep.