GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Is de jaarlijkse budgettaire verrekening verplicht of facultatief?

De jaarlijkse verrekening wordt automatisch berekend door de beheersapplicatie, maar blijft indicatief.