GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

De oproep tot microprojecten is nu gelanceerd !

woensdag, 21 december, 2016

HET STARTSEIN VOOR DE MICROPROJECTEN VAN INTERREG FRANCE-WALLONIE-VLAANDEREN!

Op 16 december 2016 kwamen op de Transfo-site in Zwevegem meer dan 250 personen bijeen ter gelegenheid van het jaarlijks evenement dat wordt georganiseerd door het Interreg-Programma France-Wallonie-Vlaanderen. Het werd een bruisende namiddag met diverse sprekers. Het hoofddoel ervan was om de eerste projectoproep voor de microprojecten van Interreg V officieel in te luiden. 

De geselecteerde microprojecten zullen maximaal 18 maanden duren en ze zullen een maximale subsidie van € 30.000 ontvangen, die voor 100% gefinancierd wordt door het EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling). Het is de bedoeling dat ze tot plaatselijke, grensoverschrijdende vormen van samenwerking leiden op het gebied van milieu en sociale cohesie. Microprojecten werken rond een grote verscheidenheid aan onderwerpen die de burgers interesseren, bijvoorbeeld opleiding en werkgelegenheid, natuur, erfgoed of gezondheid, en ze zijn erop gericht samenwerking tot stand te brengen tussen projectpartners die afkomstig zijn uit Frankrijk, Wallonië en Vlaanderen.

Ter gelegenheid van dit evenement heeft Agnès MONFRED, head of unit van het Directoraat-generaal Regionaal Beleid en Stadsontwikkeling van de Europese Commissie, de voortdurende zorg benadrukt die bij de Europese instellingen leeft om ten dienste te staan van de burgers, bijvoorbeeld via initiatieven zoals de microprojecten. Ook heeft ze gewezen op de noodzaak om een strikt prestatiekader te hanteren, en op het belang om de resultaten van de microprojecten goed op te volgen en te evalueren.

Na de presentatie van de uitvoeringsvoorwaarden van het programma, werd het woord gegeven aan negen kandidaat-projectpartners, die tijdens een pitch van drie minuten hun idee aan het publiek konden presenteren.  

Als afsluiting van de namiddag was er een netwerksessie, die aan heel wat potentiële partners de gelegenheid bood elkaar te ontmoeten.

De bal ligt nu bij de projectpartners, die tot 24 februari 2017 om 12 uur ’s middags de tijd hebben om hun microprojecten in te dienen in de beheerapplicatie van het Programma. 

250 personen waren present op het evenement van afgelopen vrijdag. 

© Ilse Van Roosbroeck – Provincie West-Vlaanderen

Agnès MONFRET

Head of unit  REGIO, Europese Commissie

© Ilse Van Roosbroeck – Provincie West-Vlaanderen

Jean de BÉTHUNE

Gedeputeerde van de Provincie West-Vlaanderen

© Ilse Van Roosbroeck – Provincie West-Vlaanderen

Christian CARETTE

Inspecteur-generaal - Wallonie-Bruxelles International

© Ilse Van Roosbroeck – Provincie West-Vlaanderen

 

Op een ‘ideeënmuur’ kon ieder zijn idee voor een micro-project presenteren.

© Ilse Van Roosbroeck – Provincie West-Vlaanderen

 

Nicolas THIRY (CRIJ NPDC), één van de negen ‘pitchers’ die zijn idee voor een microproject in de plenaire sessie kon presenteren.