GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

De projectpartner heeft overheidsopdrachten geplaatst voor meerdere diensten. Kan hij / moet hij er een beroep op doen of moet hij een specifieke overheidsopdracht uitschrijven voor elke INTERREG-uitgave?

Als de projectpartner overheidsopdrachten voor meerdere diensten heeft geplaatst, is het voldoende dat hij aantoont dat de dienst onder de wettelijk afgesloten overheidsopdracht valt.

De opdrachten die verband houden met het project kunnen vervolgens aan deze dienstverleners gegund worden.

Het INTERREG-programma kan u echter niet verplichten om van die overheidsopdrachten gebruik te maken.