GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

DeEau

Kerngegevens

Projectleider

VITO
Graaf Karel de Goedelaan 34 34
8500 Kortrijk
BELGIE

Contactpersoon

Bastiaan Notebaert

Begindatum

01-10-2018

Einddatum

30-03-2021

Budgettaire elementen

Totaal Budget
594 639,89 €

DeEau

Demonstratieprojecten voor efficiënt waterbeheer binnen strategische sectoren

axe1

Categorie

Project

Specifieke doelstelling van het programma

Grotere overdracht en verspreiding van goede praktijken in de strategische sectoren en de sectoren met een sterke complementariteit in de grensoverschrijdende zone

Domein van bijstandsverlening

Onderzoeks- en innovatieprocessen in kmo's (met inbegrip van voucherprogramma's, processen, design, diensten en sociale innovatie)

Rapporteringsdatum 14-08-2019

De projectpartners hebben in deze fase de projectoproep DeEau voorbereid. In overleg met de interreg facilitator werd een reglement voor projectoproep opgesteld dat conform de interreg regelgeving is. Dit reglement focust op de grensoverschrijdende samenwerking en het belang van innovatie in de watersector. Daarnaast hebben de projectpartners ook een website en andere communicatiemiddelen voorbereid. Op 9 april 2019 beslisten de projectpartners het project DeEau stop te zetten. De belangrijkste redenen zijn: 1) de condities waaraan de bedrijven moeten voldoen zijn zodanig complex en ontmoedigend dat het niet haalbaar geacht wordt om innovatieve demonstratieprojecten te kunnen opzetten 2) de partner SOFIE kan minstens tijdelijk onvoldoende mensen/middelen aan het project alloceren door interne wijzigingen Dit betekent dat we reeds in deze fase moeten vaststellen dat we via het project niet de gewenste impact kunnen gaan creëren, noch via de opzet van demoprojecten, noch naar de verdere uitbouw van interregionale samenwerking.