GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

DEMO

Kerngegevens

Projectleider

Association La Passerelle / Le Grand Mix
place notre dame
BP 406 5
59337 Tourcoing cedex
FRANCE

Contactpersoon

Benjamin Jobin

Begindatum

01-04-2016

Einddatum

30-09-2021

Budgettaire elementen

Totaal Budget
3 658 460,51 €

Sociale netwerkenWebsite:

http://demo-europe.eu/fr/page-daccueil/

DEMO

Duurzaamheid en Ecologie in de muzieksector en haar organisaties

axe3

Categorie

Project

Specifieke doelstelling van het programma

Op creatieve, innoverende en duurzame wijze het grensoverschrijdend gebied valoriseren en ontwikkelen via toerisme

Domein van bijstandsverlening

Bescherming, ontwikkeling en bevordering van het openbare culturele en historische patrimonium


De promotie van tastbaar en ontastbaar erfgoed is een essentiële spil voor het toerisme, dat aanzienlijke, economische spin-offs genereert in verschillende activiteitensectoren. Vandaag is lokale ontwikkeling evenwel niet denkbaar zonder rekening te houden met de maatschappelijke en milieu-uitdagingen, i.e. met aandacht voor duurzame ontwikkeling. Daarom willen de projectpartners innovatieve en creatieve oplossingen ontwerpen en testen voor de duurzame ontwikkeling van het grensoverschrijdende, culturele en natuurlijke erfgoed en zo de aantrekkingskracht en de duurzame ontwikkeling van het gebied verhogen. Grensoverschrijdende samenwerking in de context van dit project is essentieel omdat er verschillen zijn in de visie op duurzame ontwikkeling en praktijken aan beide zijden van de grens. De implementatie van complementaire, gecoördineerde acties zal bijdragen tot de gezamenlijke vooruitgang van de partners en gunstig zijn voor de bevolking van de drie zijden van de grensstreek.

Rapporteringsdatum 26-02-2021

Sinds zijn lancering in april 2016 bezegelt DEMO (Duurzaamheid en Ecologie in de Muzieksector en bij haar Operatoren) een Frans-Belgisch samenwerkingsverband met een productieve verscheidenheid tussen concertzalen, muziekfestivals en deskundigen op het gebied van lokale en duurzame ontwikkeling om het collectieve bewustzijn en de dynamiek van gedragsverandering te bevorderen en zo bij te dragen aan de doelstellingen van het programma op het gebied van valorisatie en innovatieve en duurzame ontwikkeling van het grensoverschrijdende erfgoed. Het partnerschap bestaat uit 4 Franse, 4 Vlaamse en 3 Waalse partners. Het omvat: - 3 festivals: Dour Festival in samenwerking met 3D ASBL (Dour, Be), Le Cabaret Vert georganiseerd door FLaP (Charleville-Mézières, Fr) en Ieperfest (Ieper, Be). - 5 culturele structuren: Le Grand Mix (Tourcoing, Fr), Les 4 Ecluses (Duinkerke, Fr), Wilde Westen, (Kortrijk, Be), 4AD (Diksmuide, Be) en het Centre Culturel René Magritte (Lessen, Be) dat ook een festival organiseert (Roots & Roses). - 3 structuren voor duurzame ontwikkeling: ExtraCité (Rijsel, Fr), IDEA (Bergen, Be) en IMOG (Harelbeke, Be). Het project is gebaseerd op een vooruitgangsaanpak die rekening houdt met de vier pijlers van duurzame ontwikkeling: milieu, maatschappij, economie en cultuur. Tussen 2016 en 2021 (de einddatum van het project is met een jaar uitgesteld) heeft DEMO in de concertzalen en op de muzikale evenementen een uitgebreid programma van acties opgezet die vooraf voorbereid werden door middel van benchmarks, diagnoses, enz. DEMO onderneemt acties om de invloed van de activiteiten van de partners op het milieu te beperken: afvalvermindering en -beheer, aankoop van herbruikbaar vaatwerk, verantwoord aankoopbeleid, ecodesign, energiebesparing en natuurlijke hulpbronnen (materialen, leveranciers), behoud van de biodiversiteit (herbebossing, vermindering van chemicaliën), zachte mobiliteit en koolstofvrije voeding. Om sociale inclusie te bevorderen, werken de partners aan hun toegankelijkheid voor kwetsbare groepen, minderheidsgroepen, vluchtelingen of lage-inkomensgroepen, volgen ze opleidingen over handicap en werken ze aan hun toegankelijkheid voor mensen met een beperking, bieden ze gratis concerten en aangepaste tarieven aan, organiseren ze artistieke en culturele workshops en workshops over het thema duurzame ontwikkeling. DEMO werkt ook aan een duurzame, lokale, gedeelde, sociale en solidaire kringloopeconomie door een beroep te doen op verantwoordelijke dienstverleners in korte keten, door een gids met DO-dienstverleners en leveranciers te delen, door een gedeelde en in bruikleen beschikbare spullenvoorraad te bedenken, door samen te werken met kringloopwinkels, en meer in het algemeen door na te denken over onze aankopen en diensten, onze aanwervingen, enz. DEMO werkt met (re-)integratiewerven en beschutte werkplaatsen en vormt jongeren in de beroepen van de podiumkunstensector en de cultuursector. DEMO ondersteunt werkgelegenheid en inzetbaarheid voor iedereen en stimuleert innoverende oplossingen door middel van Move Up en samenwerkingen met jonge ondernemers. Tot slot houdt DEMO van zijn Euregio en zet al het erfgoed ervan in de kijker (natuur, gebouwen, cultuur, gastronomie) van de Noordzee tot de bossen van de Ardennen om de toeristische aantrekkingskracht te bevorderen (fietstochten, concert-/museumpas, verbanden met de toeristische diensten). Sinds het begin van het samenwerkingsverband zijn er veel zaden geplant om de belanghebbenden van onze kringen te sensibiliseren: organisatie van informatiestands, professionele ontmoetingen, eco-bezoeken om de goede praktijken te tonen (en de goede praktijken van de anderen te ontdekken), intra- en interteam eco-weekends, schooluitwisselingen, voorstellingen, spellen, opleidingen, initiaties, verspreiding van videocapsules, gids van goede praktijken, sorteersignalisatie, slimme goodies, enz. De bekendheid van de DEMO-partners maakt het mogelijk om muziekliefhebbers, het grote publiek maar ook professionals te sensibiliseren in een overdraagbaarheidslogica zodat de goede praktijken worden verspreid. Tussen april en september 2020 hebben de partners getracht om ondanks de impact van de coronapandemie hun denken en de invoering van innovatieve acties voort te zetten. Deze omvatten: de verspreiding van videocapsules en van het koolstofarme kookboek op de sociale netwerken, de verspreiding van een milieuonderzoek om het CO2-diagnosewerk van de partners af te sluiten, de promotie van duurzame concepten door middel van coronaproof concerten, de installatie en het onderhoud van bijenkasten, de verbetering van de toegankelijkheid van onze locaties en hun verwijzing. In verband met het coronavirus, productie van mondmaskers en upcycling, intensivering van de promotie van lokale producenten in een logica die meer dan ooit gericht is op het “globaal denken, lokaal consumeren” Gedurende deze periode heeft DEMO niet veel mensen bereikt; de schatting is van ongeveer 6520 mensen, wat zou neerkomen op 1 660 971 mensen rechtstreeks of onrechtstreeks bereikt door het project sinds het begin van het project.