GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

DepollutAir

Kerngegevens

Projectleider

Université du Littoral - Côte d'Opale
MREI 1 - UCEIV - ULCO
Avenue Maurice Schumann 145
59140 Dunkerque
FRANCE

Contactpersoon

Stéphane SIFFERT

Begindatum

01-10-2016

Einddatum

31-03-2022

Budgettaire elementen

Totaal Budget
2 729 854,00 €

Website:

http://www.gotos3.eu/nl/projecten/depollutair/home

DepollutAir

DepollutAir - Innovatieve koppelingstechnieken voor de behandeling van vluchtige organische stoffen (VOS): nieuwe methodes om de luchtkwaliteit te verbeteren

axe1

Categorie

Projectenportefeuille

Specifieke doelstelling van het programma

Versterken van het onderzoek en de innovatie van de grensoverschrijdende zone in de strategische sectoren en de sectoren met een sterke complementariteit

Domein van bijstandsverlening

Ondersteuning van milieuvriendelijke productieprocessen en een efficiënt gebruik van hulpbronnen in kmo's


Uit een studie van de WGO van 25 maart 2014 blijkt dat in 2012 wereldwijd 7 miljoen mensen vroegtijdig overleden (1 op de 8 overlijdens) als gevolg van de verontreiniging van de binnen- en buitenlucht. Deze vorm van verontreiniging is duidelijk het grootste milieu-gezondheidsrisico ter wereld geworden. Vluchtige organische stoffen (VOS) spelen in deze vervuiling een belangrijke rol. De verwerkende industrie is verantwoordelijk voor meer dan een derde van de VOS-emissies. Deze industriële emissies hebben niet alleen een impact ter plaatse, maar ook verder weg. Hun beperking is dan ook een grote, grensoverschrijdende bekommernis. De interregionale expertise die uit dit project voortkomt, moet de antropogene VOS-emissies van een industriële sector (gebruik van verf en lak op metalen) verminderen. De ontwikkelde expertise kan worden uitgebreid naar andere VOS-uitstotende activiteiten en zelfs naar de uitstoot in de binnenlucht . De markt kent verschillende technieken voor de vermindering van VOS, maar ze zijn niet doeltreffend. Het is essentieel dat men alternatieve technologieën voor de controle van deze emissies invoert, door efficiëntie en economie te combineren om de emissienormen te halen. Dit project wil grensoverschrijdende ondernemingen met een milieuvriendelijke, duurzame aanpak steunen en hen aangepaste, innovatieve oplossingen voor de verwerking van VOS aanreiken.

Rapporteringsdatum 27-08-2021

Het DepollutAir-project heeft als doel om nieuwe innovatieve oplossingen te ontwikkelen voor de behandeling van vluchtige organische stoffen (VOS), door koppeling van methoden, en vervolgens het begeleiden van de betrokken grensoverschrijdende industrie, in een milieuvriendelijke en duurzame aanpak. De projectpartners zijn de universiteiten van Littoral-Côte d'Opale (leider, F), Gent (VL), Lille (F), Bergen (W) en Namen (W), waaraan geassocieerde operatoren worden toegevoegd: TIM (F), Vlaamse Milieumaatschappij (VL), Volvo Car Belgium NV (VL). De projectwebsite (via GoToS3; http://www.gotos3.eu/fr/projecten/depollutair) geeft de nieuwtjes, maar daarnaast vindt men er ook terug op de sites die gehost worden door partneruniversiteiten. Twee gemeenschappelijke workshops met het project TEXACOV en met deelname van GoToS3 zijn uitgevoerd aan het ULCO van Duinkerke in juni 2017 en aan de Universiteit van Namen op 18 juli 2018, in aanwezigheid van industriëlen die worden geconfronteerd met het probleem van VOS emissie. De workshop 2019 (16 mei) heeft plaatsgevonden in samenwerking met TEXACOV, GoToS3 maar ook met het ET'Air-project en richtte zich op de VOS-kwestie in de binnenlucht van gebouwen om andere professionals te bereiken. De workshop 2020 was ook gepland in samenwerking tussen de 3 projecten, Het werd uitgesteld tot oktober en vervolgens geannuleerd ten voordele van een rondetafelgesprek op afstand en video's van de verschillende partners. Om dit werk te presenteren, werd een YouTube-kanaal geopend: « VOC-Prevention-Remediation-Interreg » (https://www.youtube.com/channel/UCBtRU7N17YElL9t-UQMSuUw). Artikelen die gepubliceerd werden in tijdschriften (Athena, La Libre Belgique, Empreinte), een radio-interview (RTBF) en een video (zie website) en een algemene publieke conferentie (5e Nationale Dag over de luchtkwaliteit) hebben Interreg DepollutAir gepromoot. Er werden bezoeken ter plaatse gebracht aan de twee industriële partners die bij het project betrokken waren, TIM en Volvo Cars. Bij Volvo Cars en Ryssen Alcools werd een meetcampagne uitgevoerd om gegevens te verkrijgen om onze processen te testen onder omstandigheden die dicht bij de industriële realiteit liggen. Er warden verschillende materialen (adsorbentia, katalysatoren, fotokatalysatoren) geselecteerd en gesynthetiseerd door de verschillende partners om een basis te hebben van de materialen voor de verwerkingsprocessen. In het bijzonder is een door UNamur ontwikkelde zeoliet getest door UMons op de adsorptie-capaciteit. Het is ook gemodificeerd bij ULille en ULCO en getest in oxidatiekatalyse van geoxygeneerde en aromatische VOS. Plasma, katalyse, en de koppeling ervan, zijn ook bestudeerd door studenten onder gezamenlijk toezicht van ULille en UGent. Maar er zijn andere studentenuitwisselingen tussen de UMons en de ULCO (koppeling van adsorptie en katalyse), de ULCO en de UNamur ( synthese van materialen).Sommige materialen werden getest in samenwerking met het TEXACOV-project.Talrijke wetenschappelijke artikelen zijn gepubliceerd in internationaal gerenommeerde tijdschriften en presentaties, zowel in de vorm van posters als mondelinge presentaties over de hele wereld. Door de gezondheidscrisis zijn verschillende congressen afgelast of uitgesteld. Sommige presentaties kunnen echter de vorm hebben aangenomen van congressen op afstand. Verschillende proefschriftverdedigingen met de verschillende partners maakten het mogelijk om het werk dat voortkwam uit het project openbaar te presenteren.