GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

DFFDJ

Kerngegevens

Projectleider

Collectif Paysans urbains du Trichon
c/o Coopérative Baraka
rue Sébastopol 20
59100 Roubaix
FRANCE

Contactpersoon

Pierre Wolf

Begindatum

03-09-2018

Einddatum

31-12-2021

Budgettaire elementen

Totaal Budget
30 000,00 €

DFFDJ

Van braakliggende grond tuinen maken. Stadslandbouw ten dienste van de bevolking en achtergestelde rensoverschrijdende gebieden

axe4

Categorie

Microproject

Specifieke doelstelling van het programma

Versterken en bestendigen van de grensoverschrijdende netwerking en van het grensoverschrijdend dienstenaanbod voor de bevolking op sociaal vlak

Domein van bijstandsverlening

Verbetering van de toegang tot betaalbare, duurzame en hoogwaardige diensten, waaronder gezondheidszorg en sociale diensten van algemeen belang


Gilly en Roubaix kennen allebei een postindustriële omgeving: massale en voortdurende werkloosheid, gebrek aan hoop en vooruitzichten, ontheemding. De inwoners hebben ook te maken met klimaatverandering en de ineenstorting van de biodiversiteit. Uit deze beperkingen kan een oplossing ontspruiten. Onze steden kennen veel open plekken, braakliggende terreinen en verlaten groene ruimtes. Het is mogelijk om deze ruimtes om te vormen voor voedselproductie. In Gilly en Roubaix hebben we een grondstuk gevonden waarvoor we een project van een gemeenschappelijke tuin en stadsboerderij voorstellen. Beide kanten van de grens kunnen elkaar aldus verrijken met hun verschillen in de gemeenschappelijke zoektocht naar een methode om een stedelijke ​boerengemeenschapring te ontwikkelen en uit te breiden. Als solidariteitsdrager, sociale band en verbondenheid, is de stadslandbouw ook een manier om voedsel en de gezondheid van inwoners te verbeteren en tegelijkertijd te voldoen aan de milieueisen.