GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

DIADeM: lanceringsevenement

maandag, 20 maart, 2017

In het kader van het Interreg-programma France-Wallonie-Vlaanderen werkt een consortium van 8 projectpartners en 7 geassocieerde partners voortaan gezamenlijk aan de ontwikkeling van een geïntegreerde aanpak voor de analyse van de waterkwaliteit van de Maas. Het doel van dit project, dat de naam DIADeM gekregen heeft, is het opsporen en meten van de verstoringen die worden veroorzaakt door lozingen van de waterzuiveringsstations. De aanpak van het project is multidisciplinair en omvat chemische en biologische analyses aan weerskanten van de Frans-Belgische grens, in de Maas, de Semois en de Samber.  

Lanceringsevenement

13 maart 2017 – Namen

50 deelnemers

Op 13 maart 2017 werd het project in Namen officieel gelanceerd. Ter gelegenheid van deze manifestatie werd het project voorgesteld aan de pers, maar ook aan andere partijen die geïnteresseerd zouden kunnen zijn in dit initiatief en in de resultaten ervan. Na een inleiding door mevrouw RAES, vice-rector van de Universiteit van Namen, benadrukte de vertegenwoordigster van minister Carlo DI ANTONIO het belang van het project voor de Maas en omliggende gebieden. Naast de economische betekenis van deze rivier op internationaal niveau (Frankrijk-België-Nederland) is ook de “ecologische” ontwikkeling die in dit project aan bod komt, van belang voor een degelijk beheer van het water en van de ecosystemen die langs de waterloop gelegen zijn. De voorzitter van de Internationale Commissie voor het beheer van de Maas gaf aan op de hoogte te willen worden gehouden van de voortgang van het project, want dit zou van grote betekenis kunnen zijn voor het globale beheer van de Maas.

Na deze inleidende beschouwingen presenteerde de heer GEFFARD van de URCA (Université de Reims Champagne-Ardenne), die als projectleider optreedt, de grote lijnen van het project en gaf vervolgens het woord aan de geassocieerde partners, die elk om beurt een presentatie gaven over de waterloop die onder hun beheer valt en hun verwachtingen van het project uitspraken.

In de namiddag was er een eerste workshop voor het consortium en voor de partijen die actief zijn rond water. Het doel daarvan was de keuze van de proeflocaties vast te stellen.

Het was een geslaagd evenement, met een vijftigtal deelnemers, hoofdzakelijk mensen die beroepsmatig met water bezig zijn en vier vertegenwoordigers van de Waalse administratie.

Meer informatie: www.interregdiadem.fr

 

 

 

Projectleider

Université Reims Champagne Ardenne (URCA)

Boulevard de la Paix, 9

51097 Reims

Duur

Startdatum: 01.01.2017

Einddatum: 30.09.2019

Budgetgegevens

Totaalbudget: 2.326.040,88 EUR

EFRO-bijdrage: 1.163.020,41 EUR

Website en sociale netwerken

www.interregdiadem.fr

 

 

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling