GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Dig-e-Lab

Kerngegevens

Projectleider

Eurometropolitan e-Campus
Rue du Progrès 13
7503 Froyennes
BELGIE

Contactpersoon

Mathilde Musin

Begindatum

01-10-2016

Einddatum

31-03-2021

Budgettaire elementen

Totaal Budget
2 276 999,95 €

Sociale netwerkenWebsite:

http://www.dig-e-lab.eu

Dig-e-Lab

Onderzoek en Innovatie ten dienste van de digitale pedagogie

axe4

Categorie

Project

Specifieke doelstelling van het programma

Bevorderen van de werkgelegenheid en de grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit en integreren van de arbeidsmarkten

Domein van bijstandsverlening

ICT-diensten en -toepassingen voor kmo's (met inbegrip van e-handel, elektronisch zakendoen en genetwerkte bedrijfsprocessen), levende laboratoria, internetondernemers en startende ondernemingen op het gebied van ICT)


In de projectzone worden de grensoverschrijdende mobiliteit en de integratie op de arbeidsmarkt van werkzoekenden en werknemers door verscheidene obstakels belemmerd. De taalbarrière, de specifieke vereisten voor bepaalde, gekwalificeerde banen en het gebrek aan informatie over vacatures beperken de mobiliteit tussen de verschillende zijden van het samenwerkingsgebied. Online opleiding is dan ook een van de sleutels om de grensoverschrijdende mobiliteit en de integratie van de arbeidsmarkten te bevorderen.
Het is echter duidelijk dat veel digitale opleidingsprojecten niet bekend zijn bij het grote publiek en soms zelfs door hun gebruikers worden afgewezen. De educatieve inhoud is nog niet efficiënt genoeg.  In de MOOCs, bijvoorbeeld, voltooit gemiddeld slechts 10% van de studenten hun cursus.
Het project Dig-e-Lab beoogt de ontwikkeling van een uitmuntendheidsproces rond online opleidingsinitiatieven met video in de grensregio. Dit project wil niet alleen de bestaande initiatieven analyseren en sommige daarvan vanuit technologisch en educatief perspectief verbeteren om een emulatieproces te starten, maar ook op zijn online platform de verschillende, bestaande opleidings- of bijscholingsschema’s centraliseren en structureren om in een grensoverschrijdende context te werken.

Rapporteringsdatum 26-04-2021

Ons Dig-e-Lab-project werd opgezet om een dynamiek van uitmuntendheid te creëren rond de opleidingsmiddelen op afstand (e-learning of blended learning) en in het bijzonder deze die gebruik maken van digitale media zoals video en/of audio. Het project heeft tot doel een aantal goede praktijken te verspreiden onder de aanbieders van digitale opleidingen die de kwaliteit van de opleidingen zullen verhogen en het vaak hoge uitvalpercentage zullen verlagen. Dit project, dat in 2016 van start is gegaan, is dan ook grotendeels gericht op communicatie en de verschillende partners hebben er bijzonder veel aandacht aan besteed. Tijdens dit project hebben de Ee-campus (voornamelijk) en zijn partners dragers gecreëerd (flyers, folders, posters, webinarvideo's, roll-ups, goodies, ...) volgens de behoeften. De tweetalige website wordt beheerd door het Agence du Numérique en is ontworpen met een "responsive design" om zich aan te passen aan een zo groot mogelijk aantal mensen. Hij geeft een beschrijving van het project en de partners. Hij is een informatie- en monitoringkanaal voor het project door de zeer regelmatige publicatie van nieuws dat rechtstreeks verband houdt met Dig-e-Lab. Onze resultaten worden erop gepubliceerd en de lijst met opleidingen die het mogelijk maken te evolueren in de grensoverschrijdende context staat ook op de website. De sociale netwerken vervolledigen onze communicatie via de Facebook-pagina (https://www.facebook.com/DigeLab/) en de Twitter-account (@DigeLab). Er hebben verschillende sensibiliseringsactiviteiten en informatieve evenementen plaatsgevonden: op 9 maart 2017 was er een openingsconferentie op de Ee-Campus in Doornik en op 21 maart 2018 vond in Villeneuve d'Ascq een tweede evenement plaats tijdens het “Colloque International e-formation” van de ULille. Op 11 december 2018 was er nog een derde informatief evenement aan de KU Leuven (Kortrijk). Meer recent organiseerden de ULille en Kulak op 23 mei 2019 een Dig-e-Lab-evenement in het kader van de het 30-jarig bestaan van de Master IPM. Voor 4 mei 2020 was er een groter informatief evenement gepland in Rijsel, maar de partners waren genoodzaakt het uit te stellen als gevolg van de lockdown die werd opgelegd vanwege de door Covid-19 veroorzaakte gezondheidscrisis. Het partnerschap is ook aanwezig op evenementen voor het grote publiek in verband met onderwijs en digitale technologie, met name op de SETT-vakbeurs in Namen op 25 en 26 april 2019 en op 6 en 7 februari 2020, en op Ludovia in Spa van 29 tot 31 oktober 2019. Voor dit projecteinde zijn er veel workshops gepland om onze resultaten te communiceren naar het publiek op het terrein toe. Vanwege de aanhoudende gezondheidscrisis hebben de partners besloten om deze evenementen met fysieke aanwezigheid om te zetten in webinars (die als video's worden gepubliceerd en worden vertaald zodat beide talen vertegenwoordigd zijn). Er is al een slotevenement gepland voor maart 2021. Uit een lijst met enkele tientallen opleidingen die in de drie gewesten worden aangeboden en die in samenwerking met de verschillende partners (in Frankrijk, Vlaanderen en Wallonië) is opgesteld, hebben we 10 bijzonder relevante use cases geselecteerd die voldoen aan (minstens één van) onze criteria om in aanmerking te komen. Het werk werd uitgevoerd door de partners van de drie regio's, op basis van het door het consortium opgestelde analyserooster. Zo hebben we sinds het begin van ons project 10 representatieve opleidingen geselecteerd (3 aan Vlaamse zijde, 3 aan Franse zijde en 4 aan Waalse zijde). Het is op deze "use cases" dat het project zich zal richten voor het uitvoeren van onderzoek, voorstellen voor verbeteringen en validatie. Voor de Vlaamse zijde was de Nederlandstalige opleiding "Nedbox" de eerste die geselecteerd werd, de opleiding CVOMiras in verpleegkunde en de door Imec Academy aangeboden capsules vervolledigen het voorstel voor Vlaanderen. Voor Frankrijk zijn de drie geselecteerde terreinen de master "Digital Learning Manager", de licentie "Mediatic" van de Université de Lille en de mooc "Gestion de projet" van de Ecole Centrale de Lille. Voor Wallonië zijn de vier geselecteerde cases de opleidingen "Une mouche dans le potage" van Epicuris en Wagralim, de module remediëring boekhouding van de Pôle hainuyer, het initiatietraject in Kunstmatige Intelligentie aangeboden door de Ee-campus en ten slotte de taalopleiding "Wallangues". De ULille en de Kulak hebben uitgebreid samengewerkt om de verschillende voorbereidende acties voor de analyse van onlineopleidingen uit te voeren (state of the art, mobilisatie van theoretische kaders, definitie van onderzoeksprotocollen, gebruikte methodologieën). Multitel en de Kulak hebben gewerkt aan het onderzoek en de ontwikkeling van technologieën voor het analyseren van de visuele aandacht in video‘s. Om het gedrag van de deelnemers aan de opleiding te analyseren, hoe hun aandacht gericht wordt. Dankzij dat onderzoek konden analyses worden opgezet met behulp van pedagogische en/of technologische hulpmiddelen via een "eyes tracker"-systeem dat zowel de visuele aandacht als de cognitieve belasting van de leerlingen analyseert, het monitoren van hun activiteitenlogs, alsook tools en methodologieën voor enquêtes en vragenlijsten. Sinds vorig semester zijn alle geselecteerde opleidingen geanalyseerd. In negen van de tien geselecteerde cases zijn voorstellen voor remediëringsactiviteiten gedaan. Voorbeelden van deze remediëringsactiviteiten zijn de "overdracht" van een op pc gebaseerde opleiding naar een mobiele applicatie, het bevorderen van de interactie en een goede groepsdynamiek in een opleiding op afstand en het focussen op bepaalde weinig gebruikte functionaliteiten in het gebruikte systeem. Hoewel de partners de aanbevelingen (die voortvloeien uit ons werk) hebben verspreid aan de dragers van de geselecteerde projecten, wordt slechts een deel ervan momenteel geïmplementeerd in het systeem. Voor de opleidingen waarvoor deze aanbevelingen werden uitgevoerd, werden een opmerkelijke verbetering van de kwaliteit en een grotere naleving van het opleidingsproces vastgesteld. Met het oog op een goede communicatie hebben de partners bijzondere aandacht voor het ter beschikking stellen van de uitgevoerde onderzoeken en de resultaten ervan. Er wordt dan ook een gids voor goede praktijken opgesteld die ons in staat zal stellen de goede praktijken met betrekking tot de bestudeerde cases naar het terrein over te brengen. En, meer in het algemeen, aan de dragers van projecten voor digitale opleidingen.