GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

DOUDOU

Kerngegevens

Projectleider

Ecole Nationale Supérieure Mines-Télécom Lille Douai (IMT Nord Europe à partir de 09/2021)
Campus de Douai, rue Charles Bourseul
Département Technologie des Polymères et Composites & Ingénierie Mécanique 941
59508 Douai
FRANCE

Contactpersoon

Marie-France LACRAMPE

Begindatum

01-04-2019

Einddatum

31-12-2022

Budgettaire elementen

Totaal Budget
1 017 816,06 €





DOUDOU

Grensoverschrijdende ontwikkeling van innovatieve materialen of hoe een plastic afval te benutten?

axe1

Categorie

Project

Specifieke doelstelling van het programma

Versterken van het onderzoek en de innovatie van de grensoverschrijdende zone in de strategische sectoren en de sectoren met een sterke complementariteit

Domein van bijstandsverlening

Onderzoeks- en innovatieactiviteiten in openbare onderzoekscentra en kenniscentra, met inbegrip van netwerking


Ondanks hun functionele nut voor tal van toepassingen leggen kunststoffen een aanzienlijke druk op onze hulpbronnen en het milieu. Het is dus belangrijk hun recyclagepercentage op te drijven, maar dat vereist voldoende technische afzetmogelijkheden en een economische waarde die hun hergebruik rechtvaardigt. Tegelijkertijd neemt de belangstelling voor de additieve fabricage van polymeren weer sterk toe, met de democratisering van machines met afzetting van gesmolten draad en de recente ontwikkeling van innovatieve technologieën in dit gebied. Het project DOUDOU past in deze context. Het doel is technische oplossingen voor te stellen voor de recyclage van kunststoffen door 3D printen met een globale, grensoverschrijdende aanpak. Het verenigt vier onderzoekscentra met complementaire competenties en industriële netwerken.

Rapporteringsdatum 03-03-2022

X