GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Drone future

Kerngegevens

Projectleider

Belgian Drone Federation (anciennement BeUAS jusqu'au 12/10/2020)
Rue Royale 154-158
1040 Brussel
BELGIE

Contactpersoon

Petra BREYNE

Begindatum

01-09-2019

Einddatum

22-02-2021

Budgettaire elementen

Totaal Budget
30 500,00 €

Drone future

Drone future

axe4

Categorie

Microproject

Specifieke doelstelling van het programma

Bevorderen van de werkgelegenheid en de grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit en integreren van de arbeidsmarkten

Domein van bijstandsverlening

Verbetering van de arbeidsmarktrelevantie van de onderwijs- en opleidingsstelsels, vergemakkelijking van de aansluiting tussen onderwijs en werk en versterking van beroepsonderwijs- en beroepsopleidingssystemen en de kwaliteit ervan, onder meer door


De snelle evolutie in het onbemand luchtverkeer en de integratie van de Europese wetgeving zal het voor dronepiloten eenvoudiger maken zich te specialiseren en hun werkveld te verruimen over de grenzen heen. Heel wat sectoren zullen met deze evolutie een golf van disruptie kennen met als gevolg veiligere jobs, accuratere resultaten, snellere en milieubewuste interventies, m.a.w. een oplossing voor veel knelpuntberoepen. Dit vergt ook oplossingen op maat die inspelen op nieuwe economische tendensen en jobs zullen creëren voor de realisatie van de hard- en software die er mee gepaard gaan. De mogelijkheden zijn legio voor bijv. landbouw, logistiek, veiligheid en hulpdiensten, inspectie, bouw, verzekeringen, zorgsector en onderhoud. De 2 sectorfederaties willen verschillende sectoren, piloten en academische instellingen samen brengen om kennis, expertise en netwerk met elkaar te delen. Door de kruisbestuiving kunnen nieuwe toepassingen en samenwerkingen over de grenzen heen ontstaan.