GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

DURAHOP

Kerngegevens

Projectleider

Stad Poperinge
Grote Markt 1
8970 Poperinge
BELGIE

Contactpersoon

Rosseel Elien

Begindatum

01-08-2019

Einddatum

31-12-2021

Budgettaire elementen

Totaal Budget
30 500,00 €

DURAHOP

Duurzame hop over de grens heen

axe3

Categorie

Microproject

Specifieke doelstelling van het programma

Ontwikkelen van het geïntegreerde en duurzame beheer van de natuurlijke hulpbronnen en van de grensoverschrijdende ecosystemen

Domein van bijstandsverlening

Bescherming en verbetering van de biodiversiteit, natuurbescherming en groene infrastructuur


De hopsector, die zeer sterk regionaal geconcentreerd is in de grensregio, staat voor enkele belangrijke uitdagingen. Door de marktgerichte omschakeling van bitterhoppen naar aromahoppen, wordt de intrinsieke kwaliteit van de afgeleverde hop een belangrijke beoordelingsparameter. Het opvolgen van het alfagehalte en oliegehalte tijdens en na de oogst is cruciaal om de hop op het ideale tijdstip te kunnen plukken en zo de beste kwaliteit te kunnen aanbieden aan de brouwerijen. Bovendien dringt een verdere verduurzaming van de teelt zich op. Enerzijds moeten duurzame alternatieven gezocht worden voor het verdwijnen van de erkenning van gewasbeschermingsmiddelen, anderzijds willen de telers zelf ook streven naar een duurzamere teelt om zo hun product beter in de markt te kunnen zetten. Door de hoptelers van elkaar te laten leren, over de grens heen, willen we komen tot een duurzamere hopteelt met een optimale kwaliteit in de grensregio.