GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

DuraMaïs

Kerngegevens

Projectleider

CIPF (centre indépendant de promotion fourragère)
Croix du Sud 2 bte L7.05.11
1348 Louvain-la-Neuve
BELGIE

Contactpersoon

Gilles Manssens

Begindatum

15-03-2019

Einddatum

15-03-2020

Budgettaire elementen

Totaal Budget
28 500,00 €

DuraMaïs

Maïsteelt : beperking van de afspoeling, erosie en overdracht van gewasbeschermingsmiddelen naar het hydrografisch netwerk door gebruik van innovatieve grondbewerkingen

axe3

Categorie

Microproject

Specifieke doelstelling van het programma

Ontwikkelen van het geïntegreerde en duurzame beheer van de natuurlijke hulpbronnen en van de grensoverschrijdende ecosystemen

Domein van bijstandsverlening

Bescherming en verbetering van de biodiversiteit, natuurbescherming en groene infrastructuur


DuraMais heeft als doel om de maïstelers over de grenzen heen voor te lichten over het belang van het beperken van afvloeiing en erosie op glooiende percelen. Het beperken van deze verschijnselen betekent ook dat de overdracht van actieve stoffen en voedingsstoffen naar het oppervlaktewater wordt verminderd. Een proefproject uitgevoerd tussen 2012 en 2017 in Wallonië heeft geleid tot de ontwikkeling van een specifieke techniek ter bestrijding van erosie in maïs. Deze techniek zorgt voor de aanleg van dammetjes en opvang-putjes tussen de rijen van het gewas. Tijdens grote onweersbuien wordt water opgeslagen in putten, waardoor afvloeiing en het begin van erosie wordt voorkomen. Door het opslaan van water op het hele perceel, kan het gewas het ook beter benutten. Demonstratiepercelen zullen worden aangelegd om de landbouwwereld te overtuigen van het belang van meer duurzame praktijken.