GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Eco(le) énergie

Kerngegevens

Projectleider

Mairie de Villeneuve d'Ascq
Hôtel de ville BP 80089 BP 80089
59652 Villeneuve d'Ascq Cedex
FRANCE

Contactpersoon

Elodie SAUNIE

Begindatum

15-11-2018

Einddatum

15-05-2020

Budgettaire elementen

Totaal Budget
30 500,00 €

Eco(le) énergie

Het sensibiliseren van scholieren over duurzame ontwikkeling en energiebesparing

axe3

Categorie

Microproject

Specifieke doelstelling van het programma

Ontwikkelen van het geïntegreerde en duurzame beheer van de natuurlijke hulpbronnen en van de grensoverschrijdende ecosystemen

Domein van bijstandsverlening

Maatregelen voor aanpassing aan klimaatverandering en preventie en beheer van aan het klimaat gerelateerde natuurlijke risico’s, bv. erosie, branden, overstromingen, stormen en droogte, met inbegrip van bewustmaking, burgerbescherming en rampenbestri


De steden Kortrijk Doornik en Villeneuve d’Ascq willen ervaring opdoen en uitwisselen over het overbrengen van duurzame ontwikkelingsdoelen en meer specifiek het besparen van energie. In de strijd tegen klimaatverandering hebben steden en gemeenten een zeer belangrijke rol te spelen. Niet alleen in eigen gebouwen maar in alle openbare gebouwen is energiebesparing een belangrijke uitdaging op dat vlak. De drie steden uit het partnerschap zullen in dat kader samenwerken en kennis en ervaring uitwisselen rond sensibiliseren van scholieren en beheerders van de schoolgebouwen.