GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

ECOPAD

Kerngegevens

Projectleider

Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt
Karreweg 6
9770 KRUISHOUTEM
BELGIE

Contactpersoon

Annelien Tack

Begindatum

01-10-2016

Einddatum

31-03-2021

Budgettaire elementen

Totaal Budget
1 289 757,21 €

Website:

http://www.ecopad.be/

ECOPAD

Het pad naar de agro-ecologie: platform voor grensoverschrijdende samenwerking voor groenteteelt verse markt en industrie

axe3

Categorie

Project

Specifieke doelstelling van het programma

Ontwikkelen van het geïntegreerde en duurzame beheer van de natuurlijke hulpbronnen en van de grensoverschrijdende ecosystemen

Domein van bijstandsverlening

Bescherming en verbetering van de biodiversiteit, natuurbescherming en groene infrastructuur


De problemen voor de boeren aan beide zijden van de Frans-Belgische grens zijn des te zorgwekkender omdat de regelgevende, commerciële, milieu- en maatschappelijke eisen met betrekking tot gewasbescherming steeds strenger worden. Om het voortbestaan van hun activiteit en hun plaats in de landbouw van morgen veilig te stellen, moeten de producenten van verse of industriële groenten dus constant evolueren en technische aanpassingen doorvoeren. Het project ECOPAD beoogt de ontwikkeling van een grensoverschrijdende, agro-ecologische aanpak in meerdere modules, waaronder projectbeheer en communicatieactiviteiten, evenals geïntegreerde gewasbescherming in drie fasen: preventie, waarneming en actie. Het project zal de verwerving van nieuwe referenties mogelijk maken door onderzoek te voeren en een bijzondere aandacht besteden aan de verspreiding van informatie onder de producenten. Daarom zal de overdracht van de verworven referenties naar het doelpubliek via diverse communicatiekanalen verlopen (bezoeken, publicaties, nieuwsbrieven, seminaries).

Rapporteringsdatum 26-01-2021

Steeds vaker zijn de consument, de burger en het beleid vragende partij om minder gewasbeschermings- middelen te gebruiken, zeker bij producten zoals fruit en groenten, die symbool staan voor versheid en gezondheid. Tegelijk vraagt de distributie een onberispelijke kwaliteit. Het combineren van deze twee eisen is niet evident. De onderzoeks- en ontwikkelings-instellingen dienen zich bijgevolg in te spannen om hun onderzoeksactiviteiten op te drijven om een antwoord te bieden aan de technische behoeften van de telers. De agro-ecologische benadering van het project ECOPAD, het pad naar de agro-ecologie, bestaat uit vijf modules. De eerste twee modules zijn noodzakelijk voor het goede verloop van het project en omvatten respectievelijk het beheer van het project en de communicatieactiviteiten. In de andere modules worden de drie grote principes van geïntegreerde bestrijding (IPM) – preventie, monitoring en actie – bestudeerd: Partners aan beide kanten van de grens werken samen met gemeenschappelijke proefprotocols. De uitwisselingen maakten het mogelijk om de onderzoeksdoelstellingen en -prioriteiten te bevestigen, publicaties via het Dropbox-samenwerkingsplatform te delen, de te testen modaliteiten te selecteren en om experimentele methodologieën te verwerven ten behoeve van de groep. De partners hebben op 22 juni 2017 een persconferentie georganiseerd om het grensoverschrijdend project aan de pers te presenteren en presenteerden het project ook aan het grote publiek. Tot op heden werden reeds 6 nieuwsbrieven verspreid. In de tweede ECOPAD-nieuwsbrief werden de resultaten van de studies van het eerste seizoen voorgesteld. In het bijzonder het onderzoek binnen de thematieken intercropping, drosophila in aardbei en Alternaria in wortel bleek erg veelbelovend. In de derde ECOPAD nieuwsbrief werden de resultaten van de thematieken drosophila in aardbei, biodiversiteit en preimineervlieg voorgesteld. Op basis van deze resultaten hebben de partners de onderzoeksprotocollen aangevuld en verbeterd voor het volgende seizoen van het project. In de vierde ECOPAD nieuwsbrief werden de resultaten van het onderzoek naar bestrijding van rupsen in kolen en rasgevoeligheid voor bladziekten in Flakkee wortelen tijdens seizoen 2018 voorgesteld. Ook werd verslag uitgebracht over de demonstratie van de oogst van spruitkoolstokken. In de vijfde ECOPAD nieuwsbrief werden de resultaten toegelicht van het onderzoek rond intercropping, drosophila in aardbei en Phytophthora in witloof. In de zesde ECOPAD nieuwsbrief werd het onderzoek toegelicht rond intercropping, bladziekten in Flakkee wortelen en het onderzoek naar de strijd tegen rupsen in kolen. Tijdens de afgelopen semesters werden reeds 4 proefveldbezoeken georganiseerd: een geleid bezoek aan de intercropping proef ui/wortel, een bezoek aan de rasgevoeligheidsproef in wortel, een demonstratie van de oogst van spruitkoolstokken in het kader van het thema ‘beheer van gewasresten’ en een proefveldbezoek in prei, waar o.a. de resultaten van het onderzoek binnen ecopad werden voorgesteld. PCG heeft een portaalsite ontwikkeld specifiek voor het project ECOPAD: www.ecopad.be. Op de site staat de inhoud van het ECOPAD project beschreven alsook de verschillende partners en hun contactgegevens. Elk semester worden de nieuwe publicaties van het project en de nieuwsbrieven op de website geplaatst zodat alle producenten de informatie kunnen verkrijgen. Op elk moment kunnen producenten contact opnemen met één van de partners om meer informatie te krijgen over het lopende onderzoek.