GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

ECOSYSTEM: startmanifestatie

Type d'événements: 
Project
Van: 
10/02/2017
tot: 
10/02/2017

Voorlopig programma

10u00: Ontvangst met koffie aangeboden door de gemeente Bourbourg
 
10u30:
Verwelkoming, Francis Bassemon, burgemeester van Bourbourg
Voorstelling van het project 'Ecosystem', Sylvie Millot, projectleider GDON Flandre Maritime
Voorstelling van de actie 'uitwerking van digitale tools', Marc Vanderweeën, Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)
Voorstelling van de actie 'Bestrijding van invasieve uitheemse soorten', Wim Vandewalle, Provincie West-Vlaanderen
Voorstelling van de actie 'verbetering van de grensoverschrijdende watermilieus', Valérie Lorenski, USAN
Toespraak, Nicole Van Duyse, VoorzitterRATO vzw
Slotwoord, Paul Christophe, Vicevoorzitter van het Departement du Nord, bevoegd voor Milieu, DuurzameOntwikkeling, Water en Sanering
 
12u00: Lunch
 

Inschrjivingen

Wenst u de lanceringsmanifestatie bij te wonen, bevestig dan voor vrijdag 20 januari 2017 uw aanwezigheid via deze link.http://www.west-vlaanderen.be/inschrijven/Paginas/20170210_ecosystem.aspx
 

Woordje uitleg

Ecosystem is een project dat kadert binnen het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma Interreg V France-Wallonie-Vlaanderen en dat hierbij een beroep kan doen op EFRO-medefinanciering. Het project streeft ernaar om de watermilieus in West- en Oost-Vlaanderen en Noord-Frankrijk te verbeteren.
De Franse en Vlaamse projectpartners focussen zich binnen Ecosystem op de grensoverschrijdende waterlopen. Door middel van het project wensen ze dan ook een gemeenschappelijke aanpak uit te werken voor de problemen binnen de watermilieus op het vlak van kwaliteit en biodiversiteit.
Dankzij Ecosystem zullen de projectpartners acties opzetten die zich richten op het herstel en behoud van de functionele zoetwatermilieus. Hierbij zullen de projectpartners o.a. gebruik maken van innovatieve digitale tools die ter verbetering van de watermilieus helpen strijden tegen invasieve soorten.
 
 
Adress: 
Avenue François Mitterand
59630 Bourbourg
Frankrijk