GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Ecy-Twin

Kerngegevens

Projectleider

CELABOR SCRL
Centre Futux X Bte 42 Batiment D
Boulevard Industriel 60
7700 MOUSCRON
BELGIE

Contactpersoon

Xavier JOPPIN

Begindatum

01-07-2018

Einddatum

30-06-2022

Budgettaire elementen

Totaal Budget
1 490 490,74 €

Website:

http://www.ecytwin.eu/

Ecy-Twin

Eco-cycle Innovation for the Textile and Woodworking Industries

axe2

Categorie

Project

Specifieke doelstelling van het programma

Gezamenlijk voorzieningen creëren, valoriseren en met elkaar delen om de kmo's te ontwikkelen en te begeleiden bij het zoeken naar toegang tot de markten

Domein van bijstandsverlening

Geavanceerde ondersteunende diensten voor kmo’s en groepen van kmo’s (met inbegrip van beheer, marketing en design)


Het project Ecy-Twin wil kmo’s sensibiliseren en begeleiden bij hun stappen in de richting van eco-ontwerp en duurzame ontwikkeling, zodat ze producten of diensten op de markt kunnen brengen met een beperkte milieu-impact en in lijn met de verwachtingen van de consument.  Het doel is de toegang van kmo’s tot tools zoals de analyse van de levenscyclus, de koolstofbalans, het gebruik van de beste beschikbare technologieën en ecodesign te vergemakkelijken en ze te helpen innovatieve economische modellen, zoals de functionaliteitseconomie, te ontwikkelen. Het is de bedoeling dat competentiecentra en kmo’s samenwerken om hen nieuwe groeihefbomen te garanderen. Om daarin te slagen, is het project opgebouwd rond de volgende actielijnen: sensibilisering en informatie (via technische dagen en seminaries) over de uitdagingen van de kringloopeconomie en eco-ontwerp; definiëren en inventariseren van de verwachtingen van het doelpubliek om nieuwe projecten uit de grond te stampen, waarbij de ondernemingen worden gegroepeerd rond thema’s zoals eco-ontwerp, kringloopeconomie en duurzame ontwikkeling; begeleiding en onderzoek en ontwikkeling voor kmo’s die geïnteresseerd zijn in de concrete uitvoering van geïdentificeerde projecten. Het project voorziet de ontwikkeling van een instrument dat helpt bij de besluitvorming en de optimalisatie van de kosten; de ontwikkeling van demonstratiemodellen (prototypes, stalen van ecologisch ontworpen producten, innovatieve concepten …) in samenwerking met de kmo’s en de distributeurs, gebruik en bekendmaking van de inhoud van de resultaten van O&O voor een breder publiek; de mededeling van de resultaten.

Rapporteringsdatum 27-04-2021

De doelstellingen van het project werden op 1 oktober 2018 in het MAD (designmuseum) te Brussel voorgesteld. ECY TWIN nam ook deel aan twee belangrijke congressen op het vlak van het ecodesign: het congres Avnir te Villeneuve d'Ascq in november 2018 en het congres Recyclage te Brugge op 13 november 2018. Wij organiseerden op 8 oktober 2019 een seminar over ecodesign te Gent, met de bedoeling om het project voor te stellen en een zicht te bieden op de huidige stand van zaken op dit vlak aan de industriëlen in de grenszone. Het evenement werd door 77 mensen bijgewoond. Samen met hen konden we 5 werkgroepen samenstellen over thema's zoals lokale sourcing, functionaliteitseconomie, het ontwerpen van een hotelkamer volgens de ecodesignregels en microverontreiniging. In de eerste helft van 2020 werden 3 werkgroepen aan het werk gezet: lokale sourcing, duurzaamheid en het ontwerp van een hotelkamer volgens de regels van het ecodesign. Ondanks de moeilijke omstandigheden ten gevolge van de covid-19-crisis zijn de projectpartners dankzij videoconferences regelmatig contact blijven houden met elkaar. In dit verband verwijzen we ook naar de invoering van Zotero®, een opvolgingstool via een database, waarmee de trefwoorden van de verschillende verzamelde artikelen goed konden worden geïndexeerd. Projectpartner ENSAIT hielp op 28 januari 2020 in het CETI mee aan de reconstructie van het V RETEX Interreg-project, waarvan Euramatérials de projectleider en geassocieerde projectpartner van Ecy-twin is. In september 2020 is een webinar over het thema "milieuetikettering" georganiseerd, dat door 82 deelnemers werd bijgewoond. De monitoring en de activiteiten van de werkgroepen worden op de gebruikelijke wijze voortgezet.De website van het project www.ecytwin.eu staat online en wordt regelmatig geüpdatet, met de start van de acties rond de werkgroep "economie van de functionaliteit.