GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Ecy-Twin

Kerngegevens

Projectleider

CELABOR SCRL
Centre Futux X Bte 42 Batiment D
Boulevard Industriel 60
7700 MOUSCRON
BELGIE

Contactpersoon

Xavier JOPPIN

Begindatum

01-07-2018

Einddatum

31-12-2022

Budgettaire elementen

Totaal Budget
1 490 490,79 €

Website:

http://www.ecytwin.eu/

Ecy-Twin

Eco-cycle Innovation for the Textile and Woodworking Industries

axe2

Categorie

Project

Specifieke doelstelling van het programma

Gezamenlijk voorzieningen creëren, valoriseren en met elkaar delen om de kmo's te ontwikkelen en te begeleiden bij het zoeken naar toegang tot de markten

Domein van bijstandsverlening

Geavanceerde ondersteunende diensten voor kmo’s en groepen van kmo’s (met inbegrip van beheer, marketing en design)


Het project Ecy-Twin wil kmo’s sensibiliseren en begeleiden bij hun stappen in de richting van eco-ontwerp en duurzame ontwikkeling, zodat ze producten of diensten op de markt kunnen brengen met een beperkte milieu-impact en in lijn met de verwachtingen van de consument.  Het doel is de toegang van kmo’s tot tools zoals de analyse van de levenscyclus, de koolstofbalans, het gebruik van de beste beschikbare technologieën en ecodesign te vergemakkelijken en ze te helpen innovatieve economische modellen, zoals de functionaliteitseconomie, te ontwikkelen. Het is de bedoeling dat competentiecentra en kmo’s samenwerken om hen nieuwe groeihefbomen te garanderen. Om daarin te slagen, is het project opgebouwd rond de volgende actielijnen: sensibilisering en informatie (via technische dagen en seminaries) over de uitdagingen van de kringloopeconomie en eco-ontwerp; definiëren en inventariseren van de verwachtingen van het doelpubliek om nieuwe projecten uit de grond te stampen, waarbij de ondernemingen worden gegroepeerd rond thema’s zoals eco-ontwerp, kringloopeconomie en duurzame ontwikkeling; begeleiding en onderzoek en ontwikkeling voor kmo’s die geïnteresseerd zijn in de concrete uitvoering van geïdentificeerde projecten. Het project voorziet de ontwikkeling van een instrument dat helpt bij de besluitvorming en de optimalisatie van de kosten; de ontwikkeling van demonstratiemodellen (prototypes, stalen van ecologisch ontworpen producten, innovatieve concepten …) in samenwerking met de kmo’s en de distributeurs, gebruik en bekendmaking van de inhoud van de resultaten van O&O voor een breder publiek; de mededeling van de resultaten.

Rapporteringsdatum 06-05-2022

De doelstellingen van het project werden op 1 oktober 2018 gepresenteerd in het MAD (Design Museum) in Brussel. ECY TWIN heeft ook deelgenomen aan twee grote congressen op het gebied van eco-design: het Avnir-congres in Villeneuve d'Ascq in november 2018 en het Recycling-congres in Brugge op 13 november 2018. Op 8 oktober 2019 organiseerden we in Gent een seminar over het thema ecodesign, om het project en de stand van de techniek op het gebied van ecodesign voor te stellen aan de industriëlen van de grensoverschrijdende zone, 77 mensen namen eraan deel. Aan het eind van dit seminar kon aan de hand van een enquête onder de deelnemers worden vastgesteld welke belangrijke thema's moesten worden uitgewerkt en welke de meeste impact zouden hebben op het doelpubliek, en daarom werden 5 werkgroepen opgericht rond de volgende thema's: lokale bevoorrading, de economie van de functionaliteit, de oprichting van een kamer van ecologisch ontworpen hotels, microverontreiniging en normalisatie. In de eerste helft van 2020 zijn 3 werkgroepen concreet van start gegaan: lokale bevoorrading, duurzaamheid en het eco-designed hotelkamerconcept. Ondanks de Covid-19 pandemie bleven de operatoren regelmatig bijeenkomen via videoconferenties. Er zij ook op gewezen dat een instrument voor het beheer van de follow-up via een gegevensbank is opgezet met gebruikmaking van Zotero®, waarmee de verschillende opgesomde artikelen naar behoren op trefwoorden kunnen worden geïndexeerd. ENSAIT heeft deelgenomen aan de restitutie van het Interreg V RETEX-project, op 28 januari 2020 bij CETI, waarvan Euramatérials de leidende partner en geassocieerde exploitant van Ecy-twin is. In september 2020 is een webinar georganiseerd over het thema "environmental display", dat door 82 deelnemers werd bijgewoond. De monitoring- en werkgroepactiviteiten gaan gewoon door, met de start van de activiteiten rond de werkgroep "economie van de functionaliteit". In 2021 hebben wij besloten het project met 6 maanden te verlengen om onze demonstratiemodellen goed te kunnen ontwikkelen . Daartoe hebben wij gewerkt aan de integratie van een nieuwe operator: het CETI (Europees Centrum voor Innovatief Textiel), van Franse zijde gevestigd in Tourcoing. Het zal onze acties inzake lokale bevoorrading en ecodesign versterken. In de eerste helft van 2021 hebben wij via MS TEAMS 5 technische bijeenkomsten georganiseerd om de keuze van de demonstranten af te ronden. De eerste werkgroep "Normalisatie" heeft op 14 januari 2021 haar eerste informatievergadering gehouden (81 deelnemers - 14 FR - 16 W - 51 NL). Negenendertig documenten zijn sinds de tweede helft van 2020 aan het Zotero-platform toegevoegd. Er zijn verschillende verbindingen gelegd tussen onze werkgroep "Duurzaamheid" en denktanks buiten het project (Textile Environment Sustainability en de Franse Reference Evolution WG en spiegelgroep van het Europese PEF Apparel project).