GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Een ijzersterke gezondheid om niet vast te roesten!

zondag, 7 april, 2019

Wist u het al? Ieder jaar wordt op 7 april Wereldgezondheidsdag gevierd, ter herdenking van de oprichting van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO). Een ideale gelegenheid om gezondheid in al zijn vormen te promoten.

 

Maar wat is gezondheid eigenlijk?

De definitie van ‘gezondheid’ is erg breed. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie’ is een gezonde persoon iemand die zich in een staat van volkomen fysiek, geestelijk en sociaal welzijn bevindt. Dit houdt meer in dan alleen maar de afwezigheid van ziekte of van een handicap.

Het Interreg-programma France-Wallonie-Vlaanderen medefinanciert projecten waarin gezondheid in al zijn vormen aan bod komt. Hieronder zoomen we in op een aantal projecten die gericht zijn op het verbeteren van de gezondheid in het grensoverschrijdende gebied.

Toegang tot de gezondheidszorg

Vier projecten focussen in het bijzonder op de toegang tot de gezondheidszorg op het Frans-Belgische grondgebied: KIDSHEARTS, COSERDO, A-P/Réseau Service en COPROSEPAT.

KIDSHEARTS zorgt ervoor dat baby’s en kinderen met een hartafwijking gebruik kunnen maken van het aanbod op het gebied van kinderhartchirurgie in het universitair ziekenhuis ‘CHRU de Lille’. Daardoor wordt de kinderen en gezinnen die nu alleen maar in Brussel of Parijs terechtkunnen, een duur transport bespaard!

Maar wanneer iemand uit het ziekenhuis ontslagen is, houdt het nog niet op! Vervolgens moet de patiënt goed voor zichzelf zorgen om te kunnen herstellen. COSERDO wil de toegang tot de thuiszorg verbeteren en biedt begeleiding aan na ontslag uit het ziekenhuis. Daardoor wordt vermeden dat de patiënt opnieuw opgenomen moet worden. Het project wil het aanbod van de thuiszorgverleners verbeteren door hun grensoverschrijdende mobiliteit te bevorderen.

Daarnaast is het aanbod op het vlak van de gezondheidszorg niet gelijkmatig over dit hele gebied gespreid. Dit probleem op het gebied van medische demografie is juist wat het project COPROSEPAT wil oplossen, door zorg van goede kwaliteit dicht bij huis te verstrekken met het oog op de preventie van chronische ziekten op het platteland.

Verbetering van de kwaliteit van de gezondheidszorg

Toegang krijgen tot zorg is één ding, zorg van goede kwaliteit is een ander!

Zoals het spreekwoord zegt: voorkomen is beter dan genezen! Vaatziekten, vooral aandoeningen van de bloedvaten van hart en hersenen, en hoge bloeddruk zijn de belangrijkste oorzaken van ziekte en sterfte in ontwikkelde landen. Het project NanoCardio werkt aan de preventie van hart- en vaatziekten met behulp van een innoverende technologie. Het stelt zich tot doel systemen uit te werken die een vroegtijdige diagnose van deze ziekten mogelijk maken.

Overigens zijn de acties op het gebied van gezondheid niet altijd onderling gecoördineerd aan weerskanten van de grens. Het project GeDiDoT – BeVeGG wil een gemeenschappelijke sociaal-medische database ontwikkelen. Doel daarvan is een grensoverschrijdend informatiecentrum over volksgezondheid op te richten. Al die gegevens zullen beschikbaar zijn voor de plaatselijke verenigingen en overheden, die daardoor gerichter acties zullen kunnen uitvoeren en de gezondheid van de bevolking verbeteren.

Een robotarts? Niet echt! Het project HIS2R wil met behulp van de nieuwe technologieën de coördinatie in de gezondheidszorg voor chronische patiënten verbeteren (gegevens verzamelen, doorsturen en bewaren). Met deze nieuwe technologieën wordt gezondheidsinformatie verzameld en doorgestuurd, zodat de kwaliteit van de behandeling en de zorg voor de patiënt verbeterd kan worden.

Wat heeft textiel te maken met chirurgie? Twee projecten willen innoverende procedés gebruiken om met behulp van textiel verbetering aan te brengen in de gezondheidszorg voor vrouwen. PROBIOMESH stelt zich tot doel vrouwen met vaginale verzakking te helpen met beter aangepaste en minder stroeve textielimplantaten. MAT(T)ISSE is gericht op de ontwikkeling van een bioprothese voor vrouwen met borstkanker die een borstamputatie hebben ondergaan. Omdat die prothese biologisch afbreekbaar is, hoeft er geen tweede, zware chirurgische ingreep uitgevoerd te worden om de prothese te verwijderen. Textiel is dus een materiaal dat voor vrouwen niet alleen nuttig is om zich mee te kleden, het kan ook in de geneeskunde gebruikt worden om hun levenskwaliteit te verbeteren.

Inclusieve gezondheid

Een goede gezondheid… voor iedereen!

Onze gezondheid is een onvervreemdbaar goed en ons kostbaarste bezit. Maar in de zogenaamde ontwikkelde landen is niet iedereen gelijk op het gebied van gezondheid, en dat is een verontrustende vaststelling.

RESALIANCE wil een grensoverschrijdend platform opzetten voor de begeleiding van mensen met autisme. Bijzondere aandacht zal besteed worden aan begeleiding van de hulpverleners, sensibilisering rond autisme via workshops en het gebruik van innoverende hulpmiddelen ten behoeve van mensen met autisme. De gezamenlijke deskundigheid die in Frankrijk en België aanwezig is, wordt ingezet om de dienstverlening toegankelijker te maken voor mensen met een autismestoornis.

I SAID heeft tot doel de gezondheid te verbeteren van mensen met een verstandelijke beperking en ervoor te zorgen dat ze hun eigen gezondheid beter in eigen hand kunnen nemen. Het is een inclusief project, net zoals AD-In, dat ernaar streeft iedereen, en vooral de meest kwetsbare mensen, de middelen ter beschikking te stellen om duurzaam en gezond te eten.

PATHACOV wil ervoor zorgen dat iedereen toegang heeft tot de gezondheidszorg en is daarom van plan een nieuwe dienst te ontwikkelen voor de vroegtijdige opsporing van longanker. Het wil daarvoor een originele methode ontwikkelen, die erin bestaat vluchtige stoffen in de adem te detecteren. Dit is een eenvoudige, toegankelijke techniek, waarmee vermeden kan worden dat een zware chirurgische ingreep uitgevoerd moet worden, waar mensen vaak voor terugschrikken.

De projecten van het Interreg-programma France-Wallonie-Vlaanderen omvatten dus een heel breed spectrum aan aandachtsgebieden rond gezondheid: te beginnen bij een gezondheidsprobleem, vervolgens de toegang tot de gezondheidszorg en de opname in het ziekenhuis, en eindigend bij het herstelproces. Ze werken aan een optimale gezondheid voor de bewoners van de Frans-Belgische grensgebieden. En ze hanteren daarbij een inclusieve aanpak, zodat niemand aan de kant blijft staan!

Wilt u graag meer weten? Breng dan een bezoek aan de website van de projecten.