GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Een jonge vrijwilliger in huis halen

maandag, 10 februari, 2020

Het initiatief Interreg Volunteer Youth is officieel van start gegaan op 1 maart 2017. Het wil aan Europese jongeren van 18 tot 30 jaar de mogelijkheid bieden om als vrijwilliger te werken in grensoverschrijdende, transnationale of interregionale programma’s en de bijbehorende projecten. Elke ervaring duurt 2 à 6 maanden.

Waarom met een Interreg-vrijwilliger werken in uw project?

In deze moeilijke tijden voor de Europese Unie staan de grensoverschrijdende samenwerkingsprogramma’s en hun financiering op de helling. Het is daarom van essentieel belang om de successen van Interreg onder de aandacht te brengen en in de kijker te zetten, om op die manier de steun van de burgers, regeringen en instellingen van de Europese Unie te verkrijgen.

Een gemotiveerde jonge vrijwilliger zou op een significante wijze kunnen bijdragen aan de activiteiten van uw project door een nieuwe, dynamische en doeltreffende insteek te geven aan de uitvoering van uw project en aan de communicatie van de resultaten. Een vrijwilliger aannemen zou dus de zichtbaarheid van uw project aanmerkelijk kunnen verbeteren ten overstaan van de Europese instellingen, de andere Interreg-programma’s en -projecten, en bij het Europese publiek, in het bijzonder bij de jongeren en de plaatselijke gemeenschappen.

Daarnaast zou u wel eens “het verschil kunnen maken” in het leven van deze Europese jongere, aangezien IVY hem of haar de mogelijkheid zal bieden om kennis op te doen over de Interreg-projecten, om bewust te worden van de vele voordelen van de grensoverschrijdende samenwerking binnen de EU en om zijn/haar solidariteitsgevoel, Europese burgerzin en burgerengagement aan te scherpen. Ook zullen de vrijwilligers dankzij IVY een unieke ervaring opdoen die goed is voor hun persoonlijke ontwikkeling, en bekwaamheden verwerven die in hun toekomstige leven van nut kunnen zijn.

Tot slot is het heel gemakkelijk om aan dit initiatief deel te nemen: de Europese Commissie en de AEBR (Association of European Border Regions) bieden aan de vrijwilligers financiële steun en een integrale verzekering. Bovendien organiseert de AEBR een opleiding voorafgaand aan het vertrek van de vrijwilliger en staat ze ter beschikking van de vrijwilliger en van de gastorganisatie gedurende de hele duur van het contract.

Klaar om een vrijwilliger in huis te halen?

Voor meer informatie, klik hier.