GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

In een projectenportefeuille: moet de projectleider van het koepelproject de projectfiches indienen van het koepelproject en van alle deelprojecten, of moet elke projectleider van een deelproject de projectfiche indienen waarvoor hij verantwoordelijk is?

Het is inderdaad de projectleider van het koepelproject die verantwoordelijk is voor de indiening van (het concept van) de portefeuille in de beheerapplicatie. Bij het ingeven van de gegevens is elke projectleider van de deelprojecten echter verantwoordelijk voor de opgave van de gegevens van zijn projectconcept.