GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Een stagiair vervoegt het Programma !

donderdag, 7 december, 2017

Marine Merat-Viriot, die oorspronkelijk uit Frankrijk afkomstig is, zal vanaf januari 2018 het team van Interreg France-Wallonie-Vlaanderen versterken in het kader van een nieuw Europees pilootproject « Interreg Volunteer Youth ». Dit project wordt gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Marine is tot juni 2018 bij het Programma actief!

Onze nieuwe medewerker gaf alvast graag haar reactie op enkele vragen en ze deelde graag haar visie over Interreg en jongeren binnen de Europese Unie.

Laten we het eerst even over jezelf hebben...

Marine : Ik ben 24 jaar en ik ben afkomstig uit Nancy. Na mijn licentiaatsstudie Engels, zette ik mijn studies verder aan het Centre Européen Universitaire de Nancy met een master in “Europese studies” waarin ik in 2016 afstudeerde. Daarna deed ik acht maanden burgerdienst in het Centre d’Information Europe Direct in Nancy en trok ik begin juli naar Portugal voor de EVW (European Voluntary Service).

Waarom koos je voor Interreg Volunteer Youth ?

Marine : Ik wou mijn vrijwilligerswerk na mijn EVW verderzetten en dankzij het Europees Solidariteitskorps maakte ik kennis met dit nieuwe programma. Vrijwilligerswerk in het buitenland combineren met wat ik aan de universiteit had gestudeerd: ik zou het zelf niet beter kunnen bedenken!

Jij werkte als vrijwilliger reeds binnen de European Voluntary Service. Wat hield dat precies in?

Marine : Gedurende zes maanden deed ik aan Europees vrijwilligerswerk op het Portugese eiland Madeira. Voor de studentenorganisatie binnen de Universiteit van Madeira verzorgde ik vooral begeleide rondleidingen in Funchal, de hoofdstad van het eiland, in het Frans. Dankzij de opbrengsten van deze rondleidingen en de rechtstreekse giften aan de organisatie konden we aan studenten maaltijden aanbieden, leslokalen renoveren en nieuwe boeken aankopen.

Ken je het Interreg-programma France-Wallonie-Vlaanderen ?

Marine : Ik ken het Interreg V A-programma Grande Région beter, maar ik wist wel af van het bestaan van het Interreg-programma France-Wallonie-Vlaanderen.

Wat verwacht je van jouw ervaringen binnen ons programma ?

Marine : Ik verwacht dat deze ervaring mij professioneel en persoonlijk verrijkt. Ik heb er echt zin in om een nieuwe culturele en professionele omgeving te ontdekken waar ik mijn kennis kan uitdiepen, mijn competenties kan gebruiken en nieuwe vaardigheden kan verwerven.

Op welke manier is het Interreg-programma France-Wallonie-Vlaanderen nuttig voor de burgers en de regio’s?

Marine : Ik denk dat het eerste doel van een dergelijk programma er vooral uit bestaat om de sociale en territoriale samenhang te versterken. Dankzij het programma zullen grenzen vervagen en kom je tot een geharmoniseerde regio, kortom een instrument ten dienste van de regio en de burgers.

Welke rol moeten de Interreg-vrijwilligers kunnen spelen ?

Marine : Ik denk dat de Interreg-vrijwilligers als woordvoerders van het programma moeten fungeren, eigenlijk van grensoverschrijdende samenwerking in het algemeen en alle bijhorende verwezenlijkingen.

Hoe zie jij de rol van jongeren binnen de Europese Unie ?

Marine : Mijn generatie is geboren met de Europese Unie. Wanneer ik zie wat er allemaal werd bereikt, welke mogelijkheden en kansen we hebben gekregen, dan besef ik maar al te goed hoeveel geluk we als jongeren hebben. We moeten de EU dan ook blijven promoten, verbeteren en versterken voor de toekomstige generaties!

Hoe zou jij Interreg France-Wallonie-Vlaanderen in drie woorden omschrijven ?

Marine : Samenwerking, actie, samenhang !

 

Welkom !

Volg Marine op social media :

https://www.facebook.com/marine.meratviriot

https://www.linkedin.com/in/marine-merat-viriot-08205287/

https://www.instagram.com/marinemerat/