GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Enquête over de grensoverschrijdende openbare diensten in Europa

donderdag, 1 maart, 2018

Het samenwerkingsprogramma ESPON en de Werkgemeenschap van Europese Grensgebieden (WEG) voeren een onderzoek naar de grensoverschrijdende openbare dienstverlening in Europa. Op territoriaal vlak vormt de gelijke toegang tot openbare diensten van algemeen belang aan weerszijden van een grens een van de belangrijke punten in de doelstellingen inzake territoriale samenhang van het Verdrag van Lissabon, maar ook in het huidige cohesiebeleid van de Europese Unie.

Wat betekent grensoverschrijdende openbare dienstverlening nu concreet?

Grensoverschrijdende openbare diensten hebben één ding gemeen: ze werden opgezet om tegemoet te komen aan een gemeenschappelijke behoefte van twee of meer landen. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen deze diensten en nationale diensten en grensoverschrijdende projecten, zoals deze die in het kader van het Interreg-programma medegefinancierd worden. Zo wordt bijvoorbeeld een grensoverschrijdende busdienst die aan een vast tarief een directe verbinding aanbiedt tussen twee steden en die wordt uitgebaat door één vervoersmaatschappij aan één kant van de grens ten voordele van beide zijden, beschouwd als een grensoverschrijdende openbare dienst.

Wat zijn de doelstellingen van deze enquête?

De grensoverschrijdende regio’s in Europa ondervinden moeilijkheden om dit soort voor iedereen toegankelijke openbare diensten aan te bieden. De bedoeling van dit onderzoek is dan ook om een totaalbeeld te schetsen van de bestaande grensoverschrijdende diensten, waarbij onderzocht wordt welke territoriale problemen opduiken bij het opzetten van deze diensten, en waarbij toekomstige behoeften worden vastgelegd en gezocht wordt naar duurzame oplossingen.

Via de enquête worden gegevens verzameld over de uitvoering van de grensoverschrijdende openbare diensten op basis van de perceptie die de instellingen en organisaties die deze diensten aanbieden ervan hebben.

Hoe deelnemen?

U wordt uitgenodigd om anoniem aan deze enquête deel te nemen door de online vragenlijst in te vullen die tot 15 maart 2018 beschikbaar is. De resultaten van het onderzoek zullen in de loop van de maand november 2018 bekendgemaakt worden.

De vragenlijst is hier beschikbaar in 6 talen. 

 

Marine Merat-Viriot, Interreg Reporter binnen het programma Interreg France-Wallonie-Vlaanderen