GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Entre 2 Ho

Kerngegevens

Projectleider

Contrat de Rivière du sous-bassin hydrographique de la Haine ASBL
rue des Gaillers 7
7000 Mons
BELGIE

Contactpersoon

Ugolin Martin

Begindatum

01-01-2018

Einddatum

30-09-2019

Budgettaire elementen

Totaal Budget
29 960,00 €

Entre 2 Ho

Inventaris van de vissoorten van stromende rivieren van een grensoverschrijdende rivier, die typisch van een goede waterkwaliteit zijn, en gemeenschappelijke werkzaamheden ten voordele van die soorten.

axe3

Categorie

Microproject

Specifieke doelstelling van het programma

Ontwikkelen van het geïntegreerde en duurzame beheer van de natuurlijke hulpbronnen en van de grensoverschrijdende ecosystemen

Domein van bijstandsverlening

Bescherming en verbetering van de biodiversiteit, natuurbescherming en groene infrastructuur


Tegen de toenemende neergang van de biodiversiteit, lijkt het een plicht te reageren tegen deze trend die gewoon geworden is. Het doel van dit amibitieuze project is de habitats en de ecologische niches van de drie volgende soorten – de Beekforel Salmo trutta L., de Waterspreeuw Cinclus cinclus L. en de Bataafse stroommossel Unio crassus Philipsson -op een grensoverschrijdende rivier te behouden of restaureren, door een beter kennis van die soorten te integreren. Dit project houdt de deelname van het Waalse Gewest en van Frankrijk in. De habitatsherstel voor deze drie soorten zal andere vissoorten – zoals de Donderpad, de Elrits, de Kopvoorn - ook betrekken. De aanwezigheid van die vissoorten zal de voortplanting van de stroommossel bevorderen. De visrijkdom zal helpen Natura 2000-soorten – zoals de zwarte ooievaar en de ijsvogel – te bestendigen.