GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Euregio Maas-Rijn zoekt medewerkers

woensdag, 27 april, 2016

Euregio Maas-Rijn zoekt medewerkers ter versterking van het Gemeenschappelijk Secretariaat voor het Interreg-programma

Voor de programmaperiode 2014-2020 is het grensoverschrijdende Europese programma Interreg V A Euregio Maas Rijn van kracht. Dit subsidieprogramma richt zich op innovatie, economie, sociale integratie en opleiding evenals territoriale ontwikkeling. Uit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling staat 96mln Euro ter beschikking voor het subsidiëren van grensoverschrijdende projecten.

De provincie Nederlands-Limburg in Maastricht heeft de taken van de managementautoriteit (MA) op zich genomen. Het gemeenschappelijk secretariaat van het programma werkt nauw samen met de MA en is bij de Stichting Euregio Maas-Rijn in Eupen gevestigd. Voor dit gemeenschappelijk secretariaat zijn we op zoek naar versterking :

  • Coördinator projecten (1 FTE)

Deze coördinator ondersteunt, samen met de regionale adviesbureaus (de regionale antennes (RA’s), de projectaanvragers en de begunstigden. Zij/hij zorgt voor uniformiteit in de aanpak en afwikkeling en bewaakt dit. Verder ondersteunt hij/zij de RA’s daar waar mogelijk en is verantwoordelijk voor het informeren van en afstemming met de MA;

  • Coördinator strategie (0,5 FTE)

Deze coördinator richt zich op het bewaken en ontwikkelen van strategische projecten binnen het programma en het bewaken van de kwaliteit en de impact van het programma. Tevens behoort het toezicht op en de ontwikkeling van het monitoringsysteem tot het takenpakket;

  • Senior controller FLC (1 FTE)

Deze functionaris houdt zich bezig met de financiële controle van de projecten, in het bijzonder de eerste lijns-controle (FLC). Hij of zij controleert de door de projectverantwoordelijken gedane en ingediende uitgaven en inkomsten en toetst deze aan de voor het programma geldende regelgevingen.

Voor al deze functies geldt:

  • Kennis en ervaring met Europees en in het bijzonder ook grensoverschrijdend beleid en projecten;
  • Een academische opleiding en kennis van de euregionale talen (DE, NL, FR, EN);
  • Sterke communicatieve vaardigheden en een echte teamplayer.

Een uitgewerkt functieprofiel en daaraan gekoppelde functie-eisen zijn op verzoek (in het Engels) beschikbaar. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met interreginfo@euregio-mr.eu

Uw sollicitatie kunt u voor uiterlijk 9 mei 2016 per e-mail interreginfo@euregio-mr.eu in het Engels richten aan de heren Björn Koopmans (Stichting Euregio Maas-Rijn) en Luc Broos (Management Autoriteit Interreg V A-EMR)