GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

EURéSAM

Kerngegevens

Projectleider

HAUTE ECOLE NAMUR LIEGE LUXEMBOURG (HENALLUX)
Rue Saint-Donat 130
5002 Namur
BELGIE

Contactpersoon

Christine BISTON

Begindatum

01-09-2018

Einddatum

31-12-2019

Budgettaire elementen

Totaal Budget
30 000,00 €

EURéSAM

Europa Netwerk Geestelijke Gezondheid

axe4

Categorie

Microproject

Specifieke doelstelling van het programma

Versterken en bestendigen van de grensoverschrijdende netwerking en van het grensoverschrijdend dienstenaanbod voor de bevolking op gezondheidsvlak

Domein van bijstandsverlening

Verbetering van de toegang tot betaalbare, duurzame en hoogwaardige diensten, waaronder gezondheidszorg en sociale diensten van algemeen belang


De begeleiding van mensen die aan langdurige geestelijke aandoeningen lijden, wordt binnen de sector en het land hoofdzakelijk ontwikkeld via een gespecialiseerde ambulante zorg die steeds meer netwerkpraktijken uitbouwt. Die netwerkbenadering stoot aan de grenzen evenwel op haar limieten. Een solidere aanpak voor grensoverschrijdende trajecten voor mensen in precaire situaties binnen een grensoverschrijdend netwerk vergt niet alleen echte samenwerking tussen de overheden, maar ook ontmoetingen, uitwisselingen van praktijken tussen de gespecialiseerde professionals alsook de sensibilisering van patiënten. Zo kan men de grensoverschrijdende uitdagingen oppakken, nl. aan beide zijden van de grens een daadwerkelijke toegang verlenen tot de gezondheidszorg alsook tot continue kwaliteitszorg dankzij innoverende en grensoverschrijdende netwerkpraktijken.