GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Eurocyclo

Kerngegevens

Projectleider

IDETA
Quai Saint-Brice 35
7500 Tournai
BELGIE

Contactpersoon

Nicolas Plouvier

Begindatum

01-10-2017

Einddatum

31-12-2022

Budgettaire elementen

Totaal Budget
14 459 825,81 €

Website:

www.eurocyclo.eu

Eurocyclo

Grensoverschrijdend fietstoerisme

axe3

Categorie

Project

Specifieke doelstelling van het programma

Op creatieve, innoverende en duurzame wijze het grensoverschrijdend gebied valoriseren en ontwikkelen via toerisme

Domein van bijstandsverlening

Fiets- en voetpaden


Het fietstoerisme maakt in Europa al enkele jaren een uitzonderlijke bloeiperiode door en biedt de grensstreek een groot economisch groeipotentieel. Ze ligt immers aan de toegangspoorten van de grote markten van het Europese fietstoerisme (Duitsland, Nederland en Vlaanderen, met een groeiend aantal beoefenaars in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Wallonië). Het project speelt in op de groeiende clientèle voor fietstoerisme in Europa om een toeristisch aanbod uit te werken rond drie grote, internationale fietsroutes, namelijk EuroVelo 3, 4 en 5, en de Leie, waaraan de knooppuntnetwerken worden aangehecht. Deze laatste zijn verspreid over vier grensoverschrijdende vakken en een experimenteel netwerk in Baie de Somme. Het project voorziet de heraanleg van secties, zwarte punten en oversteekplaatsen, en de implementatie van informatievoorzieningen en diensten. In samenwerking met het project ArdenneCyclo worden een reeks marketingtools ingezet en promotieacties gevoerd. Het project wil een globaal antwoord bieden op een reeks lokale problemen. Het structureert een groot, grensgebied aan de toegangspoorten van de grote streken voor fietstoerisme, verbonden met de grote bevolkingscentra, waarbij de specifieke kenmerken van de verschillende plaatsen worden samengebracht. Op die manier dragen de partners van het project bij tot een toeristische beleving langs gestructureerde fietsroutes in heel uiteenlopende landschappen: zee, platteland, stad, meren, kanalen ...

Rapporteringsdatum 12-08-2021

De 30 partners van het project Eurocyclo hebben de ambitie om een klantenervaring te creëren die berust op een kwalitatief aanbod voor fietstoerisme rond 3 grote Europese grensoverschrijdende EuroVélo fietsroutes (EV3, EV4 en EV5), de Véloroute30 en de Leie, waardoor er een ontdekkingslus van de Euroregio kan worden gevormd. Aan deze grote fietsroutes worden netwerken met fietsknooppunten gekoppeld, die zijn verspreid over 6 grensoverschrijdende gebieden en 1 experimenteel netwerk in Baie de Somme. Dit zullen de eerste netwerken van fietsknooppunten in Frankrijk zijn. Het project gebruikt zijn investeringsmiddelen voornamelijk voor de inrichting van fietspaden, zwarte punten en grensoverschrijdende routes die momenteel de vertakkingen onderbreken. Daarnaast worden de geldmiddelen gebruikt voor de invoering van voorzieningen voor informatie en dienstverleningen. Met behulp van de ecologische tellers en kwantitatieve en kwalitatieve enquêtes, zal het bezoekersaantal binnen het grondgebied worden gemeten om de economische impact van het fietstoerisme op het grensoverschrijdende gebied te berekenen en de marketingstrategie en het aanbod hierop toe te spitsen. Er werden instrumenten en acties voor de promotie van fietstoerisme geselecteerd in functie van een marketingstrategie. De verwachte resultaten zijn als volgt: een stijging met 100.000 overnachtingen en 150.000 bezoekers op de toeristische sites, de creatie van 4 belangrijke grensoverschrijdende toeristische producten, de inrichting van 60km aan Groene Routes, de bewegwijzering van 3.500km aan fietsnetwerken. Het project ging van start op 1 oktober 2017. De grensoverschrijdende werkgroepen werken in projectmodus. Ze werden opgestart rond 3 grote assen: - de fietsvoorzieningen: types verharding, continuïteit van routes, consistentie van de afbakeningen, dienstmeubilair. - de marketingstrategie en de operationele actieplannen - de evaluatie van de economische effecten: gemeenschappelijke eco-meters en kwalitatieve enquêtes. De ontbrekende stukken van de 3 EuroVelos die het grensoverschrijdende gebied doorkruisen en de ontwikkeling van de grensoverschrijdende knooppuntnetwerken worden geleidelijk en binnen een strak tijdschema uitgevoerd. Ter herinnering: de normen voor duurzame ontwikkeling zijn alomtegenwoordig in het project, of het nu gaat om de materialen die voor de fietspaden worden gebruikt, de uitrusting en de markeringen, of de communicatiedragers en -acties. De belangrijke vorderingen zijn : Wat EV3 betreft: de Conseil Départemental van de Aisne is in 2020 begonnen met werkzaamheden ten noorden van Guise. Iets meer dan 3 km is reeds voltooid, met inbegrip van de aanleg van een klein deel van een gemengd landbouwpad naar het gehucht Sainte Claire en de aanleg van een vochtig gebied als maatregel voor de milieucompensatie van het project. De fietsroute is uitgerust met 3 eco-meters. De EV3 is volledig bewegwijzerd op het Frans-Belgische traject, en voorzien van wandelmeubilair. Wat de EV4 betreft, heeft het Syndicat Mixte Baie de Somme, in samenwerking met de Conseil départemental van Pas-de-Calais, in januari 2021 het startschot gegeven voor de bouw van de brug over de Authie ter hoogte van de plaats die bekend staat als "Pont à Cailloux". De totale duur van het contract voor de uitvoering van werken bedraagt negen maanden. Voorts is in Oostende de vergunningsaanvraag voor de inrichting van een rustplaats in behandeling. De aanbesteding voor de werkzaamheden zal eind 2020 worden uitgeschreven, zodat de bouw vanaf de herfst van 2021 van start kan gaan. In Avelgem werd in november 2019 een eerste fase van de groene doorgang voltooid, terwijl de werkzaamheden voor de tweede fase gepland zijn voor september 2021. In Wielsbeke werd de definitieve schets van het fietsbrugproject goedgekeurd en wordt het dossier voor de stedenbouwkundige voorbereid. De aanvang van de werkzaamheden is gepland voor september 2021. Aansluitend bij de EV4 heeft de Conseil départemental van de Somme de eerste fase van de werkzaamheden voor de aanleg van de fietspaden ter hoogte van de doorsteek van Abbeville uitgevoerd. De schets voor de tweede fase werd goedgekeurd. De werkzaamheden zullen naar verwachting in september 2021 van start gaan. De afbakening van de EV4 wordt nog bestudeerd voor de Franse en Vlaamse kant. Wat de V30 betreft, heeft het Departement van de Somme de oevers verstevigd en het eerste deel van een fietspad door Abbeville aangelegd. De algemene ontwerpstudie voor de fietsoversteek werd in april 2021 ingediend en de werkzaamheden voor de tweede fase zullen naar verwachting in september 2021 beginnen. Wat de EV5 betreft, wordt een bouwvergunning gevraagd voor de brug van Beaufaux in Ellezelles en voor de aanleg van het fietspad van het station in Ronse naar de brug. Het overleg tussen de Vlaamse en Waalse ingenieurs heeft het mogelijk gemaakt om op een gecoördineerde manier het bestek op te stellen en het uitvoeringsschema vast te leggen. De werkzaamheden zouden in het derde kwartaal van 2021 moeten beginnen. De milieuvergunning voor de ontwikkeling van het traject Ronse - Russeignies is verleend en de werkzaamheden in Vlaanderen zullen in het najaar van 2020 van start gaan. Voor de ontwikkeling van het traject Russeignies-Ronse in Wallonië wordt de vergunning onderzocht en loopt ook de procedure voor de verwerving van particuliere gronden via onteigening. Afhankelijk van deze termijnen is de start van de aanbesteding voor de werkzaamheden gepland voor september 2021, zodat de bouw begin 2022 van start kan gaan. Wat de aansluiting van de EV5 op het Vlaamse netwerk tussen Ruien en Schalafie betreft, zijn de werken in november 2020 gestart en moeten ze in het najaar van 2021 voltooid zijn. De EV5 is volledig bewegwijzerd op zijn Frans-Belgische traject. Wat de Véloroute de la Lys betreft, zijn de werkzaamheden in oktober 2019 voltooid voor het deel dat het grondgebied van de Communauté d'Agglomération de Béthune-Bruay, Artois Lys Romane, doorkruist. Ze zijn gepland voor 2021 voor het deel dat over het grondgebied van de Gemeenschap van gemeenten van Binnen-Vlaanderen loopt. Fase 1 van de werkzaamheden (6 km) wordt uitgevoerd voor het gedeelte van de Communauté de Communes Flandre Lys, namelijk van het jaagpad van Haverskerke tot de Brasserie du Pays Flamand in Merville. Wat de knooppuntennetwerken betreft, heeft de Conseil Départemental du Nord het eerste knooppuntennetwerk in Frankrijk en het eerste grensoverschrijdende knooppuntennetwerk met Vlaanderen in gebruik genomen: het netwerk "Lys Valley-Monts de Flandre". Het promoot meer dan 830 km aan fietsroutes. De Conseil Départemental du Nord werkt momenteel aan een masterplan voor de verwezenlijking van een knooppuntennetwerk in de regio Avesnois, in navolging van het netwerk van het Pays des Lacs. Dit netwerk zal het tweede zijn in het departement Nord, maar ook het tweede Frans-Belgische grensoverschrijdende netwerk, ditmaal met Wallonië. De netwerken in West- en Oost-Vlaanderen, Wallonië en het Pays des Lacs werden aangepast, bewegwijzerd en gedigitaliseerd om te zorgen voor meer veiligheid, een betere landschapsbeleving, een verbinding met nieuwe aangrenzende gebieden die deel uitmaken van de fietsdynamiek, en een betere grensoverschrijdende aanpak van de fietsbeleving. Het gaat om 1.600 km voor Wallonië en 798 km voor het Pays des Lacs, waarvan 200 km momenteel wordt afgebakend. De Conseil Départemental van de Somme heeft het departementale fietsplan in september 2020 goedgekeurd, evenals het knooppuntennetwerk "Somme à vélo". De afbakening zal in de tweede helft van 2021 van start gaan. Voor het marketingluik hebben de projectpartners voor de drie EuroVelos 3, 4 en 5 en de Véloroute 30 de doelgroepen, het concept en de identiteit van de route, en het te produceren promotiemateriaal, zoals een roadbook, gids en kaart, gedefinieerd. De 4 innovatieve grensoverschrijdende producten werden gedefinieerd: - "Heuvelroute": een sportieve fietsroute die de heuvels van Frans-Vlaanderen verbindt met de heuvels van Vlaanderen en Wallonië-Picardië, waarbij gebruik wordt gemaakt van het grensoverschrijdende knooppuntennetwerk en de EV5. - "Ardense kaas- en bierroute": een 333 km lange lineaire route van Compiègne naar Charleville-Mézières langs de EV4 en verder naar de Avesnois en het Pays des Lacs via het netwerk van grensoverschrijdende knooppunten. - De "Merenroute": een route op basis van 4 lussen rond de Lacs de l'Eau d'Heure en Val Joly en gebaseerd op het netwerk van grensoverschrijdende knooppunten, de EV3 en 2 grensoverschrijdende fietsroutes. - "Fietsen langs Frans en Vlaamse heuvels": een route die vlakke wegen verkiest om gemakkelijk toegankelijk te zijn in het hartje van de Franse en Belgische Vlaamse heuvels. Het is gebaseerd op het netwerk van grensoverschrijdende knooppunten in het departement Nord- en West-Vlaanderen. De eerste drie producten bevinden zich in de studie- en ontwerpfase, terwijl het product "Fietsen langs Frans en Vlaamse heuvels" is voltooid en de promotie ervan is begonnen. De website van het project staat nu online www.eurocyclo.eu De promotiefoto's en -video's werden voor het hele grensoverschrijdende gebied door hetzelfde agentschap gemaakt om te komen tot een eenheid in stijl. Er werden ook verschillende opwaarderings- of promotieacties uitgevoerd, zoals labeling, folders, persconferenties en educatieve rondleidingen, communicatie met influencers, deelname aan wandelsalons ... Voor het studieluik hebben de partners zich ertoe verbonden de methodologie van Westtoer te volgen voor de studie van de knooppuntennetwerken en de uiteindelijke analyse van de gegevens. Voor de studies van de Veloroutes werd door de projectleider een aanbesteding uitgeschreven: Het departement van de Somme. De specificaties zijn gebaseerd op de ervaring van Westtoer. De Franse partners die betrokken zijn bij studies van de EV3, EV4, EV5 en V30 zullen een gezamenlijke studie uitvoeren om ervoor te zorgen dat dezelfde methodologie wordt gebruikt, waardoor de gegevensverwerking wordt vergemakkelijkt. De studie, die aan een bureau is toevertrouwd, zal betrekking hebben op de Franse en Waalse kanten; Westtoer voert zijn eigen studies uit. De installatie van nieuwe meters en de verzameling, verwerking en analyse van gegevens van partners die al meters hebben, zijn lopende. De meters van Westtoer werden vernieuwd. TOV heeft de mobiele tellingen voltooid en de gegevens werden eind februari door de dienstverlener Metrocount NL geleverd en gestandaardiseerd om voor analyse naar Westtoer te worden gestuurd. Aan de Franse kant heeft het departement Pas de Calais 3 meters gekocht en geïnstalleerd. Ook het Maison du Tourisme de la Wallonie picarde en het Maison du Tourisme du Pays des Lacs hebben hun krachten gebundeld om vaste en mobiele meters aan te schaffen. De opdracht is gegund en de eco-meters zullen tegen de zomer van 2021 worden geïnstalleerd. Alle huidige en toekomstige meters van de verschillende partners werden op een kaart in Google maps geplaatst, waardoor een grensoverschrijdend overzicht mogelijk is. Ook de kwalitatieve analyses verlopen volgens de planning. Zo heeft TOV eind 2019 meer dan 1.200 kwalitatieve veldonderzoeken afgerond en verwerkt. Het verslag werd naar alle partners in het Eurocyclo-project gestuurd.