GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Eurocyclo

Kerngegevens

Projectleider

IDETA
Quai Saint-Brice 35
7500 Tournai
BELGIE

Contactpersoon

Nicolas Plouvier

Begindatum

01-10-2017

Einddatum

31-12-2022

Budgettaire elementen

Totaal Budget
14 459 825,81 €

Website:

www.eurocyclo.eu

Eurocyclo

Grensoverschrijdend fietstoerisme

axe3

Categorie

Project

Specifieke doelstelling van het programma

Op creatieve, innoverende en duurzame wijze het grensoverschrijdend gebied valoriseren en ontwikkelen via toerisme

Domein van bijstandsverlening

Fiets- en voetpaden


Het fietstoerisme maakt in Europa al enkele jaren een uitzonderlijke bloeiperiode door en biedt de grensstreek een groot economisch groeipotentieel. Ze ligt immers aan de toegangspoorten van de grote markten van het Europese fietstoerisme (Duitsland, Nederland en Vlaanderen, met een groeiend aantal beoefenaars in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Wallonië). Het project speelt in op de groeiende clientèle voor fietstoerisme in Europa om een toeristisch aanbod uit te werken rond drie grote, internationale fietsroutes, namelijk EuroVelo 3, 4 en 5, en de Leie, waaraan de knooppuntnetwerken worden aangehecht. Deze laatste zijn verspreid over vier grensoverschrijdende vakken en een experimenteel netwerk in Baie de Somme. Het project voorziet de heraanleg van secties, zwarte punten en oversteekplaatsen, en de implementatie van informatievoorzieningen en diensten. In samenwerking met het project ArdenneCyclo worden een reeks marketingtools ingezet en promotieacties gevoerd. Het project wil een globaal antwoord bieden op een reeks lokale problemen. Het structureert een groot, grensgebied aan de toegangspoorten van de grote streken voor fietstoerisme, verbonden met de grote bevolkingscentra, waarbij de specifieke kenmerken van de verschillende plaatsen worden samengebracht. Op die manier dragen de partners van het project bij tot een toeristische beleving langs gestructureerde fietsroutes in heel uiteenlopende landschappen: zee, platteland, stad, meren, kanalen ...

Rapporteringsdatum 01-04-2022

De 30 partners van het project Eurocyclo hebben de ambitie om een klantenervaring te creëren die berust op een kwalitatief aanbod voor fietstoerisme rond 3 grote Europese grensoverschrijdende EuroVélo fietsroutes (EV3, EV4 en EV5), de Véloroute30 en de Leie, waardoor er een ontdekkingslus van de Euroregio kan worden gevormd. Aan deze grote fietsroutes worden netwerken met fietsknooppunten gekoppeld, die zijn verspreid over 6 grensoverschrijdende gebieden en 1 experimenteel netwerk in de Baai van de Somme. Dit zullen de eerste fietsnetwerken in Frankrijk zijn. Het project gebruikt zijn investeringsmiddelen voornamelijk voor de inrichting van fietspaden, het wegwerken van zwarte punten en kruisingen die de die momenteel de routes onderbreken. Daarnaast worden de geldmiddelen gebruikt voor de het plaatsen van Infoborden. Met behulp van de tellers en kwantitatieve en kwalitatieve enquêtes, zal het bezoekersaantal op het grondgebied worden gemeten om de economische impact van het fietstoerisme op het grensoverschrijdende gebied te berekenen en de marketingstrategie en het aanbod hierop toe te spitsen. Er werden instrumenten en acties voor de promotie van fietstoerisme geselecteerd in functie van een marketingstrategie. De verwachte resultaten zijn als volgt: een stijging met 100.000 overnachtingen en 150.000 bezoekers aan de toeristische sites, de creatie van 4 belangrijke grensoverschrijdende toeristische producten, de inrichting van 60 km aan Groene Routes, de bewegwijzering van 3.500 km aan fietsnetwerken. Het project ging van start op 1 oktober 2017. De grensoverschrijdende werkgroepen werken projectmatig. De projecten werden opgestart rond 3 grote assen: - de fietsvoorzieningen: types verharding, continuïteit van routes, consistentie van de afbakeningen, dienstmeubilair. - de marketingstrategie en de operationele actieplannen - de evaluatie van de economische effecten: gemeenschappelijke eco-meters en kwalitatieve enquêtes. De ontbrekende stukken van de 3 EuroVelos die het grensoverschrijdende gebied doorkruisen en de ontwikkeling van de grensoverschrijdende knooppuntnetwerken worden geleidelijk en binnen een strak tijdschema uitgevoerd. Ter herinnering: de normen voor duurzame ontwikkeling zijn alomtegenwoordig in het project, of het nu gaat om de materialen die voor de fietspaden worden gebruikt, de uitrusting en de markeringen, of de communicatiedragers en -acties. De belangrijke vorderingen zijn : Wat EV3 betreft: de departementale raad van de Aisne breidt de in 2020 aangevatte werkzaamheden ten noorden van Guise uit. Iets meer dan 3 km is reeds voltooid, met inbegrip van de plaatsing van politieborden op het traject. De gedeelten op de eigen bedding en ook tijdelijk op de gedeelde rijstroken van de RD960 en RD131 zijn voor de zomer van 2021 veilig gemaakt. Het volgende gedeelte werd eveneens vrijgemaakt van kreupelhout tussen het gehucht Sainte Claire en Vadencourt. De EV3 is volledig bewegwijzerd langs zijn Frans-Belgische route en uitgerust met wandelmeubilair. Wat EV4 betreft, is het Syndicat Mixte Baie de Somme, in samenwerking met de Conseil départemental du Pas-de-Calais, in januari 2021 begonnen met de werkzaamheden aan de brug over de rivier Authie, op de plaats die bekend staat als "Pont à Cailloux". De totale duur van het contract voor de uitvoering van werken bedraagt negen maanden. Wegens problemen met de staalbevoorrading is het einde van de werkzaamheden echter uitgesteld tot 15 november 2021. Voor de gemeente Avelgem zijn de werken aan de groene as tussen de Bosstraat en de Hulstraat gestart en zouden ze eind 2021 klaar moeten zijn. Voor de gemeente Wielsbeke is de start van de werkzaamheden aan de fietsbrug gepland voor november 2021, de oplevering voor eind 2022. In het kader van de EV4 heeft de Conseil départemental van de Somme de eerste fase van de werkzaamheden voor de aanleg van de fietspaden op de doortocht van Abbeville uitgevoerd. De werkzaamheden voor de tweede fase zijn in september 2021 begonnen. De bewegwijzering van de EV4 is in Vlaanderen voltooid en zal in 2022 in Frankrijk worden voltooid. Wat de V30 betreft, heeft het departement Somme de oevers versterkt en het eerste deel van een fietspad door Abbeville aangelegd. De algemene studie voor de ontwikkeling van de fietsoversteek is in april 2021 voltooid en de werkzaamheden voor de tweede fase zijn in september 2021 begonnen. Wat de EV5 betreft, wordt een bouwvergunning gevraagd voor de brug van Beaufaux in Ellezelles en voor de aanleg van het fietspad van het station van Ronse naar de brug. Het overleg tussen de Vlaamse en Waalse ingenieurs heeft het mogelijk gemaakt om op gecoördineerde wijze het bestek op te stellen en het uitvoeringsschema vast te stellen. De werkzaamheden moeten in februari 2022 beginnen. Het fietspad is operationeel vanaf de doortocht van Ronse tot Russeignies, terwijl aan Waalse zijde een onteigeningsprocedure aan de gang is. De Waalse werkzaamheden zullen buiten de Interreg-begroting om worden uitgevoerd. Wat de aansluiting van de EV5 op het Vlaamse net tussen Ruien en Escanaffles betreft, zijn de werkzaamheden in september 2021 gestart en zullen ze in het voorjaar van 2022 worden afgerond. De EV5 is volledig bewegwijzerd op zijn Frans-Belgische route. Wat de fietsroute van de Leie betreft, is de ontwikkeling van de Leie en de bewegwijzering over 4 km sinds oktober 2019 voltooid, met uitzondering van de trajecten die het grondgebied van de Communauté de Communes de Flandre Intérieure doorkruisen. De werkzaamheden zijn dit semester begonnen en moeten in de eerste helft van 2022 voltooid zijn. Wat de knooppuntennetwerken betreft, heeft de Conseil Départemental du Nord, na de opening van het eerste knooppuntennetwerk in Frankrijk en het eerste grensoverschrijdende knooppuntennetwerk met Vlaanderen (het netwerk "Lys Valley-Mountains of Flanders", dat meer dan 830 km fietspaden omvat) zijn studie afgerond, die heeft geleid tot de totstandbrenging van een netwerk van 1.200 km aan Franse zijde, waardoor een tweede grensoverschrijdend netwerk tussen de Coeur du Hainaut en het Pays des Lacs tot stand is gekomen. De netwerken in West- en Oost-Vlaanderen, Wallonië en het Pays des Lacs werden aangepast, bewegwijzerd en gedigitaliseerd om te zorgen voor meer veiligheid, een betere beleving van het landschaps, een verbinding met nieuwe aangrenzende gebieden die zich inschrijven binnen de fietsdynamiek, en een betere grensoverschrijdende aanpak van de fietsbeleving. Het gaat om 1.600 km voor Wallonië en 798 km voor het Pays des Lacs, waarvan 200 km momenteel wordt afgebakend. De departementale raad van de Somme heeft het departementale fietsplan in september 2020 goedgekeurd, evenals de erkenning van het knooppuntennetwerk "Somme à vélo". De bewegwijzering zal in de tweede helft van 2021 van start gaan. Wat de marketing betreft, hebben de projectpartners de doelgroepen van de drie EuroVelos 3, 4 en 5 en van de Véloroute 30 bepaald, alsmede het concept en de identiteit van de route en het te produceren promotiemateriaal, zoals roadbooks, topografische gidsen of kaarten. De EV3-gids werd gepubliceerd met het oog op promotie, voornamelijk op de Duitse markt in de regio Rijnland. De volgende innovatieve grensoverschrijdende producten werden gedefinieerd : - "Heuvelroute": een sportieve fietsroute die de heuvels van Frans-Vlaanderen verbindt met de heuvels van Vlaanderen en Wallonië-Picardië, waarbij gebruik wordt gemaakt van het grensoverschrijdende knooppuntennetwerk en de EV5. - "Ardense kaas- en bierroute”: een 333 km lange lineaire route van Compiègne naar Charleville-Mézières langs de EV4 en verder naar de Avesnois en het Pays des Lacs via het netwerk van grensoverschrijdende knooppunten. - De "Merenroute": een route op basis van 4 lussen rond de Lacs de l'Eau d'Heure en Val Joly en gebaseerd op het netwerk van grensoverschrijdende knooppunten, de EV3 en 2 grensoverschrijdende fietsroutes. - "Fietsen langs Frans en Vlaamse heuvels": een route die vlakke wegen verkiest om gemakkelijk toegankelijk te zijn in het hartje van de Franse en Belgische Vlaamse heuvels. Het is gebaseerd op het netwerk van grensoverschrijdende knooppunten in het departement Nord en West-Vlaanderen. De eerste drie producten bevinden zich in de studie- en ontwerpfase, terwijl het product "Fietsen langs Franse en Vlaamse heuvels" is voltooid en de promotie ervan is begonnen. De website van het project staat nu online www.eurocyclo.eu Met het oog op de eenheid van stijl werden de promotiefoto's en -video's voor het hele grensoverschrijdende gebied door hetzelfde agentschap gemaakt. Er zijn ook verschillende opwaarderings- of promotieacties uitgevoerd, zoals etikettering, folders, persconferenties en eductours, communicatie metinfluencers, deelname aan wandelbeurzen, inserts in doelmagazines of specifieke websites (aktiv-radfahren.de, marcopolo.de, on met les voiles, à toutes berzingue, …). Voor de studies hebben de partners zich ertoe verbonden de methodologie van Westtoer te volgen voor de studie van de knooppuntnetwerken en de uiteindelijke analyse van de gegevens. Voor de studies van de fietsroutes is een aanbesteding uitgeschreven door de projectleider, het departement van de Somme. De specificaties zijn gebaseerd op de ervaring van Westtoer. De Franse partners die betrokken zijn bij de EV3-, EV4-, EV5- en V30-studies voeren een gezamenlijke studie uit om ervoor te zorgen dat dezelfde methodologie wordt gebruikt, waardoor de gegevensverwerking wordt vergemakkelijkt. De aan een bureau toevertrouwde studie heeft betrekking op de Franse en Waalse zijde, terwijl Westtoer zijn eigen studies uitvoert. Om over terugkerende telgegevens te beschikken, hebben de projectpartners tellers geïnstalleerd in het grensoverschrijdende gebied. Tot dusver hebben 76 tellers de bezoekerscijfers gerapporteerd. Alle tellers van de verschillende partners zijn op een Google-kaart geplaatst, die een grensoverschrijdend overzicht biedt. Ook de kwalitatieve analyses verlopen volgens plan. TOV heeft eind 2019 meer dan 1 200 kwalitatieve veldonderzoeken afgerond en verwerkt, terwijl de Franse en Waalse zijde de onderzoeken over een periode van een jaar tussen juli 2021 en juli 2022 uitvoeren. Eind 2022 zullen de grensoverschrijdende gegevens in een verslag worden geconsolideerd.