GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Europa redt levens : KIDSHEARTS

zaterdag, 25 mei, 2019

Europa redt levens! Weldra zullen meer dan 450 patiëntjes uit de Nord in het universitair ziekenhuis van Lille hartchirurgie kunnen ondergaan dankzij het programma Interreg France-Wallonie-Vlaanderen. Omdat het CHU van Lille niet over de nodige expertise terzake beschikte was de behandeling op een redelijke afstand van de kinderen uit de samenwerkingszone moeilijk. Dit grensoverschrijdend project zal de behandeling van deze jonge kinderen die aan een hartziekte lijden en die tot nu naar Parijs gestuurd werden, aanzienlijk verbeteren. Ook voor de gezinnen, die nu verplicht worden om zich voor hospitalisaties van 10 dagen ver te verplaatsen, zal de begeleiding gemakkelijker zijn, een begeleiding waaraan baby’s in dergelijke omstandigheden een grote behoefte hebben. Bekijk de reportage van France 3: