GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

European Cooperation Day

donderdag, 21 september, 2017

Naar jaarlijkse gewoonte stond in de week van 21 september de grensoverschrijdende samenwerking in Europa in de kijker. Deze datum is gekend onder de naam ‘European Cooperation Day’ of ‘ECDay’. Bij die gelegenheid werden talrijke evenementen (bezoeken aan gefinancierde projecten, tentoonstellingen, animaties, wandelingen en ontdekkingstochten, …) georganiseerd om de territoriale samenwerking in alle lidstaten te vieren.

De doelstelling van de European Cooperation Day is Europees burgerschap en de Europese financieringen in de schijnwerper te plaatsen en Europa, haar culturele diversiteit en de gevolgen van haar beleid op territoriaal niveau te promoten.

Alle informatie over deze dagen is in het Engels beschikbaar op de website van ECDay.

Facebook

Twitter: #ECDay

Youtube