GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

European Week of Regions and Cities

maandag, 9 oktober, 2017

Op 11 oktober werd in de namiddag, in het kader van de European Week of Regions and Cities die door de Europese Commissie en het Comité van de Regio’s georganiseerd werd, in Brussel een workshop gehouden over de grensoverschrijdende samenwerking in de gezondheidszorg.

Naar aanleiding van deze workshop werd de publicatie ‘European Cross-Border Cooperation on Health: Theory and Practice’ voorgesteld. Deze publicatie is van de hand van Eric Delecosse (Technisch Team Interreg), Professor Fabienne LELOUP (Université Catholique de Louvain) en Henri LEWALLE, drijvende kracht achter de Frans-Belgische gezondheidssamenwerking. In de gids wordt een volledig hoofdstuk gewijd aan de ervaring aan de Frans-Belgische grens en aan de samenwerking die er de voorbije 25 jaar ontwikkeld werd.

Wat is uit deze workshop naar voor gekomen?

Allereerst overtuigden de verhelderende opmerkingen van Eric Delecosse (Technisch Team Interreg), François Moullé (Université d’Artois), Fabienne Leloup (UCL Mons), Balazs Lengyel (DG Gezondheid – Europese Commissie), Norbert Hosten (Pomerania Telemedicine project), Henri Lewalle en François Stockart (Interreg Volunteer Youth) van het belang en zelfs de noodzaak van een grensoverschrijdende samenwerking in de gezondheidszorg tussen lidstaten. De inzet van vraag en aanbod in gezondheidszorg in de grensregio’s is immers essentieel voor de bevolkingsgroepen die rechtstreeks door dit probleem geraakt kunnen worden.

Sabrina CURZI (Beheerautoriteit van het programma – Wallonie-Bruxelles International) schetste vervolgens het algemeen kader van het Interreg-programma evenals de grondbeginselen (partnerschap, grensoverschrijdende meerwaarde, grensoverschrijdende impact voor de bevolking en de territoria, subsidiariteit, …) waaraan grensoverschrijdende samenwerking moet voldoen. Haar presentatie vindt u  hier.

‘De grens: van knelpunt tot opportuniteit’

De grensregio’s blijven ware proeftuinen van de Europese integratie en van de gezondheidssamenwerking. De verschillende generaties Interreg-programma’s hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van deze samenwerking. Vandaag blijft Interreg een onbetwistbare steun en hefboom.

Meer specifiek ging de workshop over de inspanningen die nog moeten geleverd worden om het ‘grenseffect’ in de gezondheidszorg te verminderen en zette hij, vanuit een verspreidingslogica, de goede praktijken of ‘success stories’ in de lidstaten van de Europese Unie en in de Frans-Belgische grensregio in het bijzonder, in de kijker.  

Tijdens deze workshop konden de gezondheidswerkers dus een uitgebreidere blik werpen op deze ‘gids van goede praktijken’, die rond 4 grote hoofdstukken gestructureerd is:

  • het beleid van de Europese Unie op het vlak van volksgezondheid;
  • de toegang tot grensoverschrijdende zorg in de Europese Unie;
  • zeven ervaringen rond grensoverschrijdende samenwerking;
  • de Frans-Belgische samenwerking.

De publicatie vindt u hier.

Veel leesplezier!

Bekijk het event in beeld hier.

© European Commission