GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Europese erkenning voor het Interreg-project SAPOLL!

vrijdag, 31 juli, 2020

Het is een understatement om te zeggen dat wij bij Interreg Frankrijk - Wallonië - Vlaanderen trots zijn als een van onze projectpartners de aandacht krijgt die hij verdient. Dit is het geval met het project SAPOLL, waarover een artikel is verschenen in het zomernummer van PANORAMA.

 

Wat is SAPOLL?

 

Wilde bijen hebben een waardevolle functie, maar worden al te veel bedreigd in ons Frans-Waals-Vlaams grensgebied. Uit deze vaststelling is het Interreg-project SAPOLL ontstaan.

Om deze bestuivers (bijen, zweefvliegen of vlinders) te beschermen, was het namelijk van cruciaal belang een grensoverschrijdend project op te zetten, dat het mogelijk maakt kennis te delen en gezamenlijke acties uit te voeren.

Een project dat de bijen redt? Het houdt nog veel meer in. Er staat heel wat op het spel: wilde bestuivers zijn echt essentieel voor de landbouw en de ecosystemen in onze streken.

Door gebruik te maken van de veelzijdige deskundigheid die aanwezig is in het Frans-Belgische grensoverschrijdende gebied wil het project SAPOLL deze bestuivers beschermen. Het doel is de kennis en de vaardigheden van elk gebiedsdeel te stroomlijnen en een grensoverschrijdend actieplan op te stellen.

 

SAPOLL werkt rond 3 punten:

  1. Het brede publiek bewustmaken via communicatie- en sensibiliseringsacties.
  2. Via opleidingen en werkgroepen een netwerk van waarnemers opzetten die afkomstig zijn uit de drie gebiedsdelen van het project.
  3. In het hele grensoverschrijdende gebied een echte wetenschappelijke monitoring van de wilde bijen uitvoeren.

Voor wie nog twijfels had: de overleving van de bijen is niet alleen belangrijk, ze is een cruciale uitdaging voor de toekomst van de ecologie en de landbouw in onze streken.