GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Factory 4.0

Kerngegevens

Projectleider

Agence Régionale de Développement et d'innovation des Hauts-de-France (HDFID)
Boulevard Paul Painlevé
Immeuble Arboretum 135
59000 Lille
FRANCE

Contactpersoon

Lionel Buissières

Begindatum

01-10-2016

Einddatum

30-09-2020

Budgettaire elementen

Totaal Budget
3 025 047,73 €

Website:

http://www.gotos3.eu/factory

Factory 4.0

Factory 4.0

axe2

Categorie

Projectenportefeuille

Specifieke doelstelling van het programma

Gezamenlijk voorzieningen creëren, valoriseren en met elkaar delen om de kmo's te ontwikkelen en te begeleiden bij het zoeken naar toegang tot de markten

Domein van bijstandsverlening

ICT-diensten en -toepassingen voor kmo's (met inbegrip van e-handel, elektronisch zakendoen en genetwerkte bedrijfsprocessen), levende laboratoria, internetondernemers en startende ondernemingen op het gebied van ICT)


Het doel van het project Factory 4.0 is de implementatie van I 4.0 in kmo’s, door een bijkomende integratie van automatisering en digitale technologie integreren in de productiemethoden van de ondernemingen. Uiteindelijk zullen tegen het eind van het project, gepland in 2020, 180 ondernemingen een volledige diagnose en een actieplan hebben ontvangen. Het doel is bij te dragen tot de economische omschakeling van het grensoverschrijdende gebied door de transformatie van ondernemingen naar industrie 4.0 te versnellen. Alle kmo's met een productieactiviteit behoren tot de doelgroep, samen met hun ecosysteem: opdrachtgevers, onderaannemers, machinebouwers, leveranciers van oplossingen, onderzoekscentra en studenten. De voorgestelde steun maakt het mogelijk de competenties van de betrokken regio’s te bundelen om een synergie te scheppen ten dienst van de economische ontwikkeling en de tewerkstelling. Om deze doelstellingen te bereiken, deelden de projectoperatoren hun methoden, infrastructuur en kennis. Dit is een van de grote voordelen van een grensoverschrijdende samenwerking en tegelijk een van de voorwaarden voor de succesvolle economische transformatie van de drie betrokken regio’s.

Rapporteringsdatum 15-04-2021

De bedoeling van het project Factory 4.0 is de kmo's van de grenszone te moderniseren via een geschikte en gepersonaliseerde begeleiding. In het kader van het project werd een demonstratornetwerk ter beschikking gesteld van industriëlen die willen experimenteren met de vernieuwende technologieën en de organisatiemethodes van de industrie 4.0. Een businessclub gerealiseerd voor ondernemingen die werden gesensibiliseerd voor de industrie 4.0-thema's, en in de loop van het project werden 17 voorlichtingsbijeenkomsten gehouden. Nadat de partners de communicatiemiddelen en de methodologie voor de diagnoses hadden ingevoerd en de deskundigen inzake de behandelde thema's hadden geïdentificeerd, vorderden ze meer bepaald wat betreft het aspect communicatie rond het project, met name door toedoen van presentatie-evenementen voor de doelgroep: - op 18/10/17 in Kortrijk ter gelegenheid van de inhuldiging en voorstelling van de demonstrator van Sirris aan de doelgroep; - op 09/11/17 in Jeumont bij de start van de businessclub tijdens de Regionale industriehappenings - op 06/12/17 in Rijsel bij de officiële start van het Factory 4.0-project tijdens de IOT Week. Alle partners hebben alles in het werk gesteld om van deze evenementen een succes te maken. Tijdens zijn looptijd werd het Factory 4.0-project door Interreg uitgeroepen tot “project van de maand” voor november 2018, nadat het vermeld werd in het activiteitenrapport 2017 van het programma France-Wallonie-Vlaanderen. Deze nieuwsfeiten worden uitvoerig door de partners verspreid. Het slotevenement van het project werd op 10 juni 2020 in webinarformaat gehouden en het werd gecombineerd met een businessclub rond het thema cyberbeveiliging, om in te spelen op de actuele bekommernissen van de ondernemingen tijdens de COVID-19-crisis. Dankzij de prospectie en sensibiliseringsevenementen zoals de businessclubs, die door de partners werden georganiseerd, kon bevestigd worden dat de kmo’s zeer zeker vragende partij zijn voor dit soort van begeleiding. Op basis van de feedback over de eerste diagnoses werd een begeleidingsmethode uitgewerkt, die in de drie gebiedsdelen van het project wordt toegepast. Zodra de eerste investeringen in de grensoverschrijdende demonstrator een feit waren, werd hij aan het publiek voorgesteld, met name dankzij de aan het project gewijde miniwebsite (www.gotos3./factory) en de driemaandelijkse newsletters. Toen in 2019 de grensoverschrijdende demonstrator nagenoeg compleet was, werd een “Demonstrator Tour” georganiseerd om het technologische aanbod van Factory 4.0 onder de aandacht te brengen. Deze “Tour” bestond uit drie etappes: op 24/06/2019 bij Sirris in Kortijk, op 18/09/2019 in het CITC in Rijsel en op 30/06/2020 in het CETIM van Senlis. Met de proofs of concept die op het einde van het project werden gerealiseerd, kunnen de ondernemingen ook na afloop van het project nog worden gesensibiliseerd voor en geïnformeerd over technologische vorderingen. Deze proofs of concept maken de grensoverschrijdende demonstrator voor de ondernemingen nog concreter. De balans van het project: 574 ondernemingen werden dankzij de inzet van de partners individueel gesensibiliseerd voor Industrie 4.0; 1082 ondernemingen werden voor minstens één Industrie 4.0-thema gesensibiliseerd tijdens een van de 17 evenementen die op de drie grondgebieden werden georganiseerd. Door die sensibilisering werden 124 ondernemingen in de grenszone begeleid bij de transformatie en werden 97 actieplannen geïmplementeerd. Tot slot werden 4 proofs of concept gerealiseerd voor ondernemingen en bedrijfscollectieven. Zodra de proofs of concept rond zijn, worden ze opgenomen in een artikel, dat via de newsletters van het project of van GoToS3 wordt verspreid. Het einde van het project werd echter gekenmerkt door de almaar meer complex context ten gevolge van de COVID-19-epidemie, die al snel tot een pandemie was uitgegroeid. In deze nieuwe context hebben de partners zich aangepast, door uitsluitend via videogesprekken te vergaderen en met nieuwe tools te leren werken, zodat ze webinars konden organiseren in plaats van de fysieke sensibiliseringsevenementen. De impact op de begeleiding van ondernemingen was dat de prospectie zo goed als stilviel en dat de diagnosestelling meer tijd in beslag nam. Toch bleven de projectpartners acties ondernemen om het einde van de crisis voor te bereiden en het Factory 4.0-project ook in de best mogelijke omstandigheden te voltooien.