GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Suivi financier / Marchés publics

Voor de Waalse projectpartners: welke bewijsstukken moet men voorleggen voor de uitgaven voor klein materieel en verbruiksgoederen en waarvoor om technische of andere redenen slechts één leverancier kan aangesproken worden?

Deze exclusiviteit moet in elk geval bewezen worden (en het bewijs geleverd aan de eerstelijnscontroleur). Zoals de wetgeving inzake overheidsopdrachten die dit geval voorziet bepaalt, moet deze gemotiveerd worden in de aanvraagformulieren voor de Waalse projectpartners.

Indien mijn partner van een ander gebiedsdeel een aanbesteding geplaatst heeft, moet ik dan de documenten voor aanvraag tot goedkeuring aan mijn administratie invullen?

Nee, in dat geval moet de partner die de aanbesteding maakt en toekent aan alle bij deze aanbesteding betrokken projectpartners een kopie bezorgen van de beoordeling van de offertes die uitgevoerd werd om de opdrachtnemer te kiezen, evenals de kennisgevingsbrief of elk ander document dat de gunning van de opdracht bewijst. Deze elementen zijn de bewijsstukken die bij de schuldvordering waarin deze uitgave is opgenomen moeten gevoegd worden.

Kan ik samen met andere partners van mijn project een openbare aanbesteding plaatsen?

Ja, een openbare aanbesteding mag door meerdere projectpartners geplaatst worden. Er moet één partner aangeduid worden als “aanbestedende overheid” en het lastenboek (of de prijsaanvraag) moet duidelijk de identiteit vermelden van de overige projectpartners die de uitgave ondersteunen en aangeven wie welke apart te factureren kosten op zich neemt.

Zijn er voor externe prestaties (onder de drempel van de overheidsopdrachten) steeds 3 offerteaanvragen nodig?

Ja, tenzij het niet mogelijk is (te bewijzen) moeten meerdere leveranciers of dienstverleners geraadpleegd worden. Een vergelijking op basis van de catalogus wordt ook aanvaard indien de datum erop vermeld staat.