GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Feel Wood

Kerngegevens

Projectleider

Fibois Hauts-de-France
Rue du Vivier 56
80000 AMIENS
FRANCE

Contactpersoon

Clément MESSIAS

Begindatum

01-10-2016

Einddatum

31-03-2021

Budgettaire elementen

Totaal Budget
392 693,75 €

Website:

https://www.feel-wood.eu

Feel Wood

Koepelproject Feel Wood

axe3

Categorie

Projectenportefeuille

Specifieke doelstelling van het programma

Ontwikkelen van het geïntegreerde en duurzame beheer van de natuurlijke hulpbronnen en van de grensoverschrijdende ecosystemen

Domein van bijstandsverlening

Bescherming en verbetering van de biodiversiteit, natuurbescherming en groene infrastructuur


De uitdaging voor de operatoren van het pilootproject is de coördinatie en communicatie van de acties van de volledige bos- en houtsector, van de bron (bosbouwers, houthakkers, landeigenaars) tot de bestemming (houtverwerkende ondernemingen, bouw) in een grensgebied. Dit is op zich al een uitdaging, want de verschillende actoren van de sector werken niet altijd samen, ook al delen ze een gemeenschappelijk doel, de ontwikkeling van de bos- en houtsector. Bovendien hebben Franse en Belgische ondernemingen zelden de kans om over gedeelde instrumenten te beschikken en hun praktijken en knowhow te delen. Dankzij de samenwerking tussen de operatoren van het pilootproject en de geassocieerde operatoren zal het mogelijk zijn de acties van de portefeuille in de volledige grensoverschrijdende zone van Frankrijk, Wallonië en Vlaanderen uit te voeren.

Rapporteringsdatum 23-02-2021

Sinds de start van het project op 1 oktober 2016 kwam de projectpartners en de geassocieerde projectpartners van het koepelproject meermaals samen om : • De vijf websites te ontwikkelen die gecreëerd werden in het kader van de projectenportefeuille om op uniforme wijze digitaal te kunnen communiceren: • Koepelproject: www.feel-wood.eu - Forêt Pro Bos: www.foret-pro-bos.eu - Trans Agro Forest: www.transagroforest.eu - ProFilWood: www.profilwood.eu - FormaWood: www.formawood.eu • Papieren communicatiemiddelen te ontwerpen (flyers en roll-up banners) voor elk project, in een gemeenschappelijke huisstijl; • Het lanceringsevenement van de projectenportefeuille te organiseren dat plaatsvond op 1 juni 2017 op Domaine de Graux in Doornik; • Zeven activiteitenrapporten van de portefeuille op te stellen, enkel bestemd voor de projectpartners van de portefeuille, om te communiceren over de acties en resultaten van elk project; • De organisatie van twee teambuildingevenementen op 31 mei 2018 in de regio Grand Est en op 16 mei 2019 in Wallonië en Frankrijk zodat de projectpartners van alle projecten onderling kunnen praten en meer te weten kunnen komen over de acties uitgevoerd in het kader van de globale portefeuille. Een derde teambuildingdag was gepland voor 31 augustus 2020 maar moest vanwege de maatregelen in verband met de gezondheidscrisis van het coronavirus worden geannuleerd. • De voorbereiding van de voorstelling van de projectenportefeuille ter gelegenheid van het jaarlijkse evenement Interreg V France-Wallonie-Vlaanderen “Mijn project in 180 seconden” dat op 13 december 2018 in Namen is doorgegaan. • De organisatie van de collectieve deelname aan een stand op de beurs Demo Forest (op 30 en 31 juli in Bertrix, in België) op voorstel van de Technische Teams van de Waalse antenne. • De vergadering met het communicatieagentschap Expansion voor het maken van een presentatievideo van de projectenportefeuille Feel Wood en van de grensoverschrijdende bos- en houtsector. • Een presentatie maken van de kerncijfers van de resultaten van de vier actiejaren van de deelprojecten van de projectenportefeuille “Feel Wood”.