GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Feel Wood, uit het juiste hout gesneden !

donderdag, 21 maart, 2019

Een glaasje water drinken, iets in een schrift schrijven of een huis bouwen, wat heeft dit in godsnaam te maken met onze bossen ? Al deze zaken houden nochtans op één of andere manier verband met onze bossen. Vandaag, 21 maart, de internationale dag van het bos, moeten we dan ook even stilstaan bij onze bossen zodat we ze ten volle leren waarderen en duurzaam leren beschermen.

Hierbij brengen we daarom graag de projectenportefeuille Feel Wood onder de aandacht.

Door alle stakeholders binnen de bos- en houtindustrie samen te brengen, van de aanplanting tot de verwerking tot een afgewerkt product, streeft deze portefeuille, bestaande uit vijf deelprojecten, ernaar om de grensoverschrijdende Frans-Belgische houtverwerkingsindustrie op een verantwoorde manier te valoriseren. Hierbij krijgt men de steun van het Europese grensoverschrijdende samenwerkingsprogramma Interreg France-Wallonie -Vlaanderen.

 

Er is nog heel wat werk aan de winkel om onze bossen beter te beschermen ! Dankzij de grensoverschrijdende samenwerking binnen deze projectenportefeuille kan de industrie zich echter achter gemeenschappelijke doelstellingen scharen en samen activiteiten binnen de korte keten ontwikkelen.

Gezien de internationale concurrentie die binnen deze industrie leeft, is het inderdaad belangrijk om het plaatselijke bosbestand door middel van een duurzame exploitatie op te waarderen. De vijf deelprojecten binnen Feel Wood streven dit dan ook na binnen het kader van de derde prioriteit van het Interreg-programma France-Wallonie-Vlaanderen: « beschermen en valoriseren van het milieu door een geïntegreerd beheer van grensoverschrijdende hulpbronnen »

De Frans-Belgische stakeholders binnen de houtindustrie kunnen voortaan samenwerken om hun gemeenschappelijke problemen aan te pakken.

Alles begint bij het project Forêt Pro Bos, waarin de kennis over de plaatselijke bruikbare materialen verbeterd wordt. Het project ProFilWood gaat hier vervolgens op verder door de opzet van korte ketens te bevorderen. Ons plaatselijke aanbod beter leren kennen is reeds een goed begin, maar we moeten dit aanbod ook op een duurzame en milieuvriendelijke manier exploiteren natuurlijk! Hier komt dan het project Trans Agro Forest op de proppen waarbij bodem- en waterbescherming centraal staat. Het project FormaWood reikt tot slot de nodige instrumenten en professionele vaardigheden aan over de verschillende manieren waarop hout ingezet kan worden. Het koepelproject FeelWood staat in voor de coördinatie en de begeleiding van de volledige portefeuille en zorgt ervoor dat de algemene resultaten in de kijker geplaatst worden.

De projectpartners binnen deze projecten lichten dit allemaal nog eens op een ludieke manier toe in de volgende video die het resultaat is van de wedstrijd “Mijn project in 180 seconden » !

 

 

U hebt het ongetwijfeld al begrepen, hé. Dankzij de uitbouw van de bos- en houtindustrie via korte ketens kunnen we onze bossen beter beschermen, de bomen opnieuw integreren in het Frans-Belgische landschap en de bodem- en waterhuishouding vrijwaren. Wat goed is voor de biodiversiteit, is goed voor ons allemaal omdat we op een meer verantwoorde, duurzame en milieuvriendelijke manier leren samenleven! Verder wordt ook het voortbestaan van de bossen gevrijwaard, want telkens er een boom gekapt wordt, kan er een nieuwe boom aangeplant worden.

De portefeuille ontvangt een medefinanciering van 55% van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), nl. 4 432 009.72 euro.

 

Op zoek naar nog meer informatie ? Neem dan een kijkje op de website

 

Met de steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.