GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Filière AD-T

Kerngegevens

Projectleider

HD Gestion
Boulevard Initialis 22
7000 Mons
BELGIE

Contactpersoon

Fabian WILMET

Begindatum

01-10-2016

Einddatum

31-03-2022

Budgettaire elementen

Totaal Budget
3 577 333,33 €

Sociale netwerken



Website:

http://www.filiere-adt.eu/





Filière AD-T

Ontwikkeling van een duurzame grensoverschrijdende levensmiddelenketen

axe2

Categorie

Project

Specifieke doelstelling van het programma

Gezamenlijk voorzieningen creëren, valoriseren en met elkaar delen om de kmo's te ontwikkelen en te begeleiden bij het zoeken naar toegang tot de markten

Domein van bijstandsverlening

Clusterondersteuning en bedrijvennetwerken die voornamelijk ten goede komen aan kmo's


Het project "AD-T", voor de ontwikkeling van een duurzame grensoverschrijdende agrovoedingsketen, plaats in het kader van het programma Interreg V France-Wallonie-Vlaanderen en ondersteund door de Europese Unie en andere particuliere financierders (Waals Gewest – Provincie West-Vlaanderen), heeft tot doel Belgische en Franse KMO's te ondersteunen en begeleiden bij hun initiatieven voor grensoverschrijdende ontwikkeling.

19 projectpartners begeleiden alle schakels in de agrovoedingsketen (producenten, verwerkers, distributeurs en consumenten) van de regio's Hauts-de-France en Grand Est en de provincies Henegouwen, Namen, Luxemburg en West-Vlaanderen bij hun ontwikkeling aan de andere kant van de grens.

Om op duurzame wijze de groei van de bedrijven, hun grensoverschrijdend concurrentievermogen en de werkgelegenheid te stimuleren.

4 doelen:

Een begeleidingsaanbod voor agrovoedingsbedrijven

1. Netwerken van belanghebbenden in de sector
Ontmoetingen tussen professionnals in de agrovoedingssector

2. Sensibilisering richting duurzame voeding
Acties ter bewustmaking voor DV van de eindconsument.

3. Bevorderen van grensoverschrijdende knowhow rond agrovoeding
Bezoeken en deelnames aan professionele beurzen voor agrovoedingsbedrijven aan beide zijden van grens

4. Begeleiden van KMO's in de grensoverschrijdende ontwikkeling
Individuele en collectieve coaching als antwoord op vragen in verband met  grensoverschrijdende ontwikkeling

Voor meer informatie kunt u onze website raadplegen www.filiere-adt.eu

Rapporteringsdatum 17-09-2021

Het project "Filière AD-T" - Développement d'une Filière Agroalimentaire Durable Transfrontalière (Uitwerken van een duurzaam grensoverschrijdend voedingsmiddelentraject) vormt een commerciële springplank voor Belgische en Franse kleine en middelgrote ondernemingen uit de voedingsmiddelensector. 19 operatoren begeleiden kleine en middelgrote bedrijven uit de Belgische en Franse voedingsmiddelensector bij hun ontwikkelingsproject aan de andere kant van de grens. Dit project richt zich op alle schakels in de voedingsmiddelensector: productie, verwerking, distributie en consumptie. Het project is opgedeeld in verschillende activiteiten, gericht op het verhogen van de grensoverschrijdende competitiviteit van de kleine en middelgrote bedrijven in deze sector: - Netwerking van de betrokken spelers via netwerkingactiviteiten tussen vakmensen uit de voedingsmiddelensector: twee edities van de grensoverschrijdende B2B-ontmoetingen in de sector (in-person en online), grensoverschrijdende diners, B2B-ontmoetingen met kopers, Store Tour-Food Safari in Parijs, Brussel en Gent, de Markt van de smaak. Dankzij deze verschillende activiteiten konden meer dan 500 bedrijven steun genieten om nieuwe afzetmarkten te vinden voor hun producten. - Aanmoedigen van de sensibilisering voor duurzame voeding via de studie van de consumptiegewoonten van de mensen, sensibiliseringsacties bij werknemers en gezinnen in de zone van het project om hun voedingsgewoonten te verbeteren, een rondreizende tentoonstelling over goede duurzame praktijken in de voedingsmiddelensector, drie edities van de Semaine Transfrontalière de l'Alimentation Durable (grensoverschrijdende week van de duurzame voeding). - Promoten van de grensoverschrijdende kennis over voedingsmiddelen met bezoeken aan professionele voedingsbeurzen (NATEXPO, SIAL, SIRHA, Horeca Expo en SIA ), met deelname van een delegatie van Franse, Waalse en Vlaamse ondernemingen (TAVOLA, Gourmet Sélection en Natexpo) om de meest kenmerkende producten van onze regio’s te promoten. - Begeleiden van de ondernemingen bij de grensoverschrijdende ontwikkeling met een omkadering voor hun grensoverschrijdende activiteiten en met informatiesessies die worden georganiseerd aan beide kanten van de grens, of in een online-versie, over voedingslabels, biologische landbouw, sociale en fiscale aspecten van grensoverschrijdende handel, grensoverschrijdende handel van aan accijns onderworpen voedingsproducten en duurzaamheid in de landbouw-en voedingssector. Tijdens het samenbrengende evenement, Coopéra’bio, werd promotie gemaakt voor duurzame bedrijfsrestaurants, met valorisatie van de kennis van chef-koks en producten. De Frans-Belgische workshops laten de spelers van de bedrijfsrestaurants toe om ervaringen uit te wisselen rond de opzet van een project voor duurzame voeding, analytische boekhouding, educatie van de tafelgenoten en de technieken van een duurzame keuken. Van april tot september 2020 werd het project enigszins afgeremd door de gezondheidscrisis, waardoor het oorspronkelijke actieplan werd verstoord. Toch konden bepaalde activiteiten wel reëel of virtueel plaatsvinden om te voldoen aan de doelstellingen van dit project. Een aantal activiteiten hebben vanaf september 2020 evenwel in-person of online plaatsgevonden om te beantwoorden aan de doelstellingen van dit project. Meer informatie vindt u op onze website: www.filiere-adt.eu, of onze Facebook-pagina @FiliereADT.