GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Filière AD-T: lanceringsevenement

dinsdag, 11 april, 2017

Het project « Filière AD-T » binnen het Interreg-programma France-Wallonie-Vlaanderen richt zich op de Ontwikkeling van een duurzame, grensoverschrijdende voedingsmiddelenketen. Hierbij streeft men ernaar om Belgische en Franse ZKO’s/KMO’s binnen de voedingsmiddelensector te ondersteunen en begeleiden bij hun initiatieven voor een duurzame, grensoverschrijdende ontwikkeling met het oog op de groei van deze ondernemingen, hun grensoverschrijdende concurrentievermogen en de jobcreatie in deze sector.

Op 4 april 2017 werd het project “Filière AD-T” officieel gelanceerd in de Université de Lille (Polytech). Het evenement richtte zich op de stakeholders van de duurzame voedingssector en werd dan ook een waar succes met haar 130 deelnemers.

Na een presentatie van Laurie Delbeck, projectleider bij het project “Filière AD-T”, waarin de grote lijnen van het project werden toegelicht, kwamen de rest van de voormiddag voornamelijk deskundigen uit de sector aan bod die studies voorstelden over voedingsgewoonten. Zo stonden de vertegenwoordigers van CREDOC, WIV-ISP en Cerdd stil bij de laatste voedingstrends door middel van kwalitatieve en kwantitatieve studies. Ze beklemtoonden het belang van de samenwerking binnen de voedingsmiddelensector om het “circuit te kunnen sluiten” en om te komen tot een performant, rechtvaardig systeem met een positief effect op het welzijn en de gezondheid van de consumenten.

De morgensessie werd afgesloten met een rondetafeldiscussie waarbij de verschillende schakels in de voedingsmiddelenketen aanwezig waren om beter te leren begrijpen hoe iedereen zich aanpast aan de nieuwe verwachtingen van de consumenten. Zo kwamen de coöperatieve supermarkt Super Quinquin, het Brussels Beer Project, de app tegen voedselverspilling ‘OLIO’, het concept van de duurzame kantines API Restauration, Food Win, enz. aan bod.

De namiddag werd gevuld met verschillende praktische workshops waarin de deelnemers konden discussiëren over de verschillende innovatieve oplossingen die in hun regio’s worden toegepast dankzij een samenwerking. De 4 thema’s waren:

  • van rendabel naar duurzaam;
  • mijn label is duurzaam;
  • vuilnisbak tegen verspilling;
  • sluit de circuits.

We kunnen vaststellen dat dit startevenement duidelijk heeft aangetoond dat het thema van duurzame voeding steeds meer consumenten aanspreekt. De stakeholders moeten zich dan ook openstellen voor een transitie naar een nieuw duurzaam voedingsmiddelensysteem. De uitdagingen in de verschillende regio’s zijn erg gelijkaardig waardoor het belangrijk is om grensoverschrijdend samen te werken en zich aan te passen aan de behoeften van de verschillende betrokken partijen.

Tot slot werden de belangrijkste acties binnen het project “Filière AD-T” voorgesteld.

Projectleider

HD Gestion

Boulevard Initialis, 22

7000 Mons

Looptijd

Startdatum : 01/10/2016

Einddatum : 31/12/2019

Budget

Totaalbudget : 3.577.438,55 EUR

EFRO-budget : 1.788.719,23 EUR

Website en social media

 

http://www.filiere-adt.eu/

Met de steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling