GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Financieel seminarie Interreg France-Wallonie-Vlaanderen

maandag, 6 mei, 2019

Het Interreg V programma France-Wallonie-Vlaanderen loopt op kruissnelheid !

Meer dan 180 projecten (inclusief microprojecten) werden goedgekeurd; een dertigtal projecten zijn pas opgestart.

Daarom organiseert het Technisch Team Interreg - Vlaams Steunpunt - een financieel seminarie.

U komt er alles te weten over de financiële opvolging van uw project:

  • Welke uitgaven komen in aanmerking voor Europese steun en hoe moeten deze bewezen worden tijdens de looptijd van uw project?
  • Wanneer moet u een schuldvordering indienen en hoe verloopt de uitbetaling van de Europese steun? 

Sommige projecten dienen tijdens de uitvoering ook rekening te houden met de regelgeving op het vlak van staatssteun. Ook hier gaan wij dieper op in door een aantal concrete voorbeelden en adviezen te geven.

  • Wanneer is er sprake van staatssteun en hoe moet hiermee worden omgegaan in de dagelijkse werking?
  • Kunnen deze vragen ook gesteld worden zoals de vragen hierboven?   

Op dit seminarie krijgt u dus een verduidelijking van de spelregels wat de indiening van uw uitgaven en de betaling van de Europese steun vergemakkelijkt.

Programma

09.00u | Onthaal  

09.30u | Uitleg over de subsidiabele uitgaven en basisprincipes

10.00u | Beheerapplicatie: hoe dien ik een schuldvordering in?

10.45u | Pauze

11.15u | Tips and tricks: staatssteun in de praktijk

12.00u | Mogelijkheid tot vraagstelling

12.30u | Broodjeslunch

Datum en Locatie

Donderdag 23 mei 2019 09u00 tot 12u30
Provinciehuis Boeverbos Koning Leopold III-laan 41, Sint-Andries

Voor wie ? Elke organisatie die partner is binnen een goedgekeurd project van het Interreg France-Wallonie-Vlaanderen programma.  In het bijzonder richten we ons tot Vlaamse projectpartners uit de derde projectoproep maar iedereen is welkom!

We raden aan dat zowel de financiële als de inhoudelijke verantwoordelijke van het project aanwezig zijn. 

Inschrijven

Deelnemen aan dit seminarie is gratis. Inschrijven vóór 17 mei 2019 via onderstaande link hier.

Meer informatie ?

Contacteer het Technisch Team Interreg - Vlaams Steunpunt
E interreg.nf@west-vlaanderen.be
T 050 40 34 19

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling