GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Flandria Rhei

Kerngegevens

Projectleider

Provinciebestuur West-Vlaanderen
Koning Leopold III-laan 41
8200 Sint-Andries
BELGIE

Contactpersoon

Boudry Emmely

Begindatum

01-10-2016

Einddatum

31-12-2022

Budgettaire elementen

Totaal Budget
662 863,96 €

Website:

https://www.flandria-rhei.eu/

Flandria Rhei

Flandria Rhei

axe3

Categorie

Projectenportefeuille

Specifieke doelstelling van het programma

Ontwikkelen van het geïntegreerde en duurzame beheer van de natuurlijke hulpbronnen en van de grensoverschrijdende ecosystemen

Domein van bijstandsverlening

Bescherming en verbetering van de biodiversiteit, natuurbescherming en groene infrastructuur


Het pilootproject FLANDRIA RHEI coördineert de uitwisselingen tussen zes grensoverschrijdende projecten op het grondgebied van Frans-Belgisch Vlaanderen: MAGETEAUX, ECOSYSTEM, VALYS, VEDETTE, PARTONS 2.0 en TRANSMOBIL. De projecten in deze portefeuille hebben de ambitie de leefomgeving en het welzijn van de bevolking van het grensgebied te verbeteren. FLANDRIA RHEI bevordert de interactie tussen de verschillende projecten en ondersteunt hun initiatieven, in het bijzonder door transversale, thematische workshops te organiseren die de uitwisseling van expertise tussen de partners mogelijk maken. Een van de belangrijke thema’s is de participatie van de bevolking in de projecten, wat essentieel is voor de effectieve betrokkenheid en de maatschappelijke aanvaarding. In dezelfde geest verzekert het pilootproject de gecoördineerde communicatie van de projecten naar het grote publiek toe. Na afloop van de implementatie van FLANDRIA RHEI zal een documentaire de verwezenlijkingen en hun impact in de verf zetten, evenals de meerwaarde van de gezamenlijke acties van de projecten en de betrokkenheid van de inwoners bij de ontwikkeling van de grensstreek.

Rapporteringsdatum 16-02-2021

De territoriale portefeuille Flandria RHei verzamelt 7 INTERREG projecten in het grensoverschrijdend gebied van Frans-Belgisch Vlaanderen : MAGETEAUX, ECOSYSTEM, VALYS, VEDETTE, PARTONS 2.0 en TRANSMOBIL en QUALICANES. Deze projecten willen onder andere het waterbeheer en de kwaliteit van het water verbeteren (overstromingen voorkomen, restauratie van de ecosystemen in het water); willen open ruimte bewaren en valoriseren (rondom de Leie en in de duinen en de polders); willen burgerparticipatie versterken in de inrichting van het gebied en een betere toegang creëren tot dienstverlening en mobiliteitsproblemen aanpakken voor bewoners van ruraal landelijk gebied. De projecten VEDETTE en TRANSMOBIL hebben de portefeuille vervoegd en zijn hun activiteiten gestart begin januari 2018. Het project QUALICANES werd goedgekeurd op 15 maart 2019 en is gestart met haar activiteiten op 1 april 2019. De projectenportefeuille laat een geïntegreerde aanpak toe en zoekt zo complementariteit in de acties en zorgt voor meer coherentie en harmonie aan beide zijden van de grens. De coördinatie gebeurt dus in samenspraak tussen de provincie West-Vlaanderen en het departement NORD : zij verzekeren uitwisselingen tussen de projectleiders van de projecten om zo synergiën te vinden en bepaalde zaken samen te gaan realiseren, wat ook voordeel op budgettair vlak met zich meebrengt. Om deze uitwisseling te bevorderen worden er transversale thematische ateliers georganiseerd voor de projecten ( burgerparticipatie (11.05.2017-Wormhout), grensoverschrijdende GIS (18.12.2017 - Villeneuve d'Ascq), publieke ruimte in ruraal gebied (13.05.2019-Bollezeele), veranderende landschappen (25.09.20-uitgesteld naar 2021), toegang tot publieke diensten ...). Deze brengen telkens tot 80 mensen samen, Fransen en Belgen. Een mix van professionals uit verschillende domeinen, politieke vertegenwoordigers, experts en inwoners. Samen wisselen de deelnemers ervaringen uit, maken ze terreinbezoeken, op één site of aan beide zijden van de grens, ontmoeten ze nieuwe partners en bouwen ze mee aan oplossingen voor projecten. De projectenportefeuille streeft er ook naar om gedeelde communicatie zoveel mogelijk te bevorderen, met een digitaal platform waarmee de partners kunnen werken (via SPASS territoires, waar de portefeuille opleidingen voor voorziet) en zo hun acties verzilveren alsook een portaalwebsite. De projectenportefeuille maakt het ook mogelijk om de projecten waaruit het bestaat beter zichtbaar te maken naar de bevolking; ze doet dit aan de hand van video's op sociale netwerken en mini-reportages. Ze toont ook de grensoverschrijdende acties aan het groot publiek met een originele documentaire en debatavonden..