GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Formulier voor het delen van documenten

Contactpersoon

Het is mogelijk om hieronder 3 bijlages toe te voegen.
Opmerkingen:
- Gelieve een zip-bestand te gebruiken om foto’s te delen
- Gebruik gerust een link van Youtube of Viméo om video’s te delen

Eerste bijlage
Tweede bijlage
Derde bijlage

Het Interreg-team zal vervolgens de inhoud goedkeuren en op de website publiceren.