GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

GAF

Kerngegevens

Projectleider

Katholieke Hogeschool Vives (KATHO Vives)
Doorniksesteenweg 145
8500 KORTRIJK
BELGIE

Contactpersoon

Vandenbogaerde Ellen

Begindatum

01-09-2019

Einddatum

31-12-2021

Budgettaire elementen

Totaal Budget
30 300,00 €

GAF

Grens-Atelier-de-la-Frontière

axe4

Categorie

Microproject

Specifieke doelstelling van het programma

Versterken en bestendigen van de grensoverschrijdende netwerking en van het grensoverschrijdend dienstenaanbod voor de bevolking op sociaal vlak

Domein van bijstandsverlening

Vanuit de gemeenschap geleide strategieën voor lokale ontwikkeling


Met dit project willen IUT Tourcoing en VIVES Kortrijk hun studenten samenbrengen in een grensoverschrijdend traject om de opportuniteiten die de publieke ruimte in de grensregio biedt samen te ontdekken. Beide onderwijsinstellingen bieden complementaire opleidingen aan waar studenten vormen van stedelijkheid leren onderzoeken, en leren hoe de publieke ruimte gebruikt en (her)ingevuld kan worden om sociaal leven en ontmoeting te stimuleren. Docenten uit beide instellingen zullen samen workshops en een groepsopdracht ontwikkelen om hun studenten een gebiedsanalyse te laten uitvoeren van een grensgebied, en aanbevelingen te laten doen om de publieke ruimte in te richten zodat die een gebied van verbinding tussen België en Frankrijk wordt. Op die manier wordt niet alleen ingezet op sociale cohesie en gedeelde identiteit van burgers in de grensregio, maar evenzeer op mobiliteit, talenkennis en inzetbaarheid van studenten (en docenten) op de grensoverschrijdende arbeidsmarkt.