GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

GEOTHER-MYTHE 4.0

Kerngegevens

Projectleider

IDEA
Rue de nimy 53
7000 Mons
BELGIE

Contactpersoon

Emilie Zimbili

Begindatum

02-09-2019

Einddatum

30-06-2021

Budgettaire elementen

Totaal Budget
30 000,00 €

GEOTHER-MYTHE 4.0

GEOTHER-MYTHE 4.0, « De geothermie ontdaan van alle mystiek door een intelligente communicatie »

axe3

Categorie

Microproject

Specifieke doelstelling van het programma

Ontwikkelen van het geïntegreerde en duurzame beheer van de natuurlijke hulpbronnen en van de grensoverschrijdende ecosystemen

Domein van bijstandsverlening

Maatregelen voor aanpassing aan klimaatverandering en preventie en beheer van aan het klimaat gerelateerde natuurlijke risico’s, bv. erosie, branden, overstromingen, stormen en droogte, met inbegrip van bewustmaking, burgerbescherming en rampenbestri


Geothermie is een bron van duurzame energie met een aantal belangrijke voordelen.Het gaat over de exploitatie van duurzame energie die onder de vorm van warmte wordt bewaard in de ondergrond en die bijzonder weinig CO2 uitstoot.De energetische, economische en ecologische context waarin we leven verplicht ons om na te denken en om deze natuurlijke energiebron te gebruiken als een aanvullend element in een politiek programma van regionaal energiebeleid.Naast de vermindering van de broeikasgassen moeten de socio-economische voordelen die rechtstreeks zijn gekoppeld aan de aantrekkelijkheid van een eigen energie-opwekking die ter beschikking kan worden gesteld aan industriële investeerders, kandidaat-bouwers, de tertiaire sector.Daarnaast zijn er ook culturele voordelen gekoppeld aan het merkimago en de mentaliteitsverandering die hiermee gepaard gaat.Dit project wenst iedereen te sensibiliseren voor deze hernieuwbare energiebron, een grensoverschrijdende grondstof die vaak wordt onderkend