GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

GEPOS

Kerngegevens

Projectleider

Algemeen Boerensyndicaat - ABS
Industrieweg 53
8800 Roeselare
BELGIE

Contactpersoon

Guy Depraetere

Begindatum

08-01-2018

Einddatum

05-07-2019

Budgettaire elementen

Totaal Budget
30 500,00 €

GEPOS

Op sectorniveau georganiseerd Euregionaal beheer van aardappeloverschotten in jaren van extreem hoge productie

axe3

Categorie

Microproject

Specifieke doelstelling van het programma

Ontwikkelen van het geïntegreerde en duurzame beheer van de natuurlijke hulpbronnen en van de grensoverschrijdende ecosystemen

Domein van bijstandsverlening

Bescherming en verbetering van de biodiversiteit, natuurbescherming en groene infrastructuur


Ten gevolge van de klimaatverandering, wisselende opbrengsten door de weersomstandigheden en de verhoging van het areaal aardappelen in het Euregiogebied is de totale aardappelproductie enorm wisselvallig, met als gevolg soms zeer grote overschotten in seizoenen met een hoge productie per hectare. De telers gaan zich in dergelijke jaren op allerlei manieren ontdoen van deze overschotten, op een ongeorganiseerde manier. In het kader van duurzaamheid gaat het project een aanzet geven om deze overschotten georganiseerd te kanaliseren naar zinvolle alternatieve bestemmingen. Hierbij is het noodzakelijk te weten welke informatie nodig is om te beslissen wanneer overschotten een alternatieve bestemming nodig hebben, wat de alternatieve afzetkanalen zijn voor dergelijke grote hoeveelheden overschotten, en dat enkel in bepaalde jaren, en of er een draagvlak is bij een meerderheid van de telers om te participeren aan een dergelijk initiatief.