GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

GOFF

Kerngegevens

Projectleider

MUS-E Belgium
rue du Chevreuil 28
1000 Bruxelles
BELGIE

Contactpersoon

Catherine Scorier

Begindatum

01-10-2019

Einddatum

31-08-2021

Budgettaire elementen

Totaal Budget
30 500,00 €

GOFF

GIDS OFF - co-creatie door kunstenaars en leerlingen van een originele en subjectieve grensoverschrijdende gids

axe3

Categorie

Microproject

Specifieke doelstelling van het programma

Op creatieve, innoverende en duurzame wijze het grensoverschrijdend gebied valoriseren en ontwikkelen via toerisme

Domein van bijstandsverlening

Ontwikkeling en bevordering van diensten op het gebied van cultuur en patrimonium


Jongeren uit en rond Doornik, Kortrijk en Saint-Amand-Les-Eaux nemen deel aan artistiek parcours rond erfgoed en patrimonium, met de nadruk op rituelen, legendes en herdenkingsplaatsen. Tijdens deze reis gaan ze hun stad (her)ontdekken. Samen met de kunstenaar ontwikkelen ze een unieke reisroute. Deze creatie-elementen en al het werkstof worden aan het einde van deze 3 trajecten verzameld en gebundeld tot een tweetalige grensoverschrijdende gids en krijgen vorm in een tentoonstelling, rondtrekkende in de 3 regio's. De culturele partners delen hun materiaal, hun archieven en hun expertise om deze routes te verrijken. Ze gebruiken de gids vervolgens als een hulpmiddel om lokaal en interregionaal toerisme te dynamiseren op een singuliere wijze. Het doel de gevoeligheid van de jongeren te stimuleren rond hun leefomgeving en tijdsgeest. Starten met de geschiedenis van hun regio als inspiratiebron, geven de jongeren vorm aan hun eigen visie en delen ze hun hedendaagse interpretatie.